404 | Medya Ermenek Medya Ermenek Sağ Reklam Alanı
Sol Reklam Alanı
Facebookta Paylaş

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI (77)

Muhterem, okuyucularım. Kurtuluş Savaşı Kahramanları, isimli yazı dizisinin; 77. Bölümünü, kaldığımız yerden başlayarak anlatmaya devam ediyorum. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, imzasıyla: Mustafa Kemal’e,  gelen şifreli telgrafta; Bu, şifre de toplanma yerinden söz edilerek: Öncelikle, siyasi sakıncalar var. Sonra, toplanma imkânı yoktur. Zorunluluk, duyguya egemen olmalıdır. Diyerek, Mustafa Kemal açıklamalarına devam etti. Uygun, karşılıkları hükümet kabinesine bildirin diye; Baskı Yapıldığını,  da Açıklayan: Mustafa Kemal, Japon Rıza Bey’le iyi haberlerle kısa zamanda; Mustafa Kemal’in, yanında olacağı bildirilmiştir. Burada, Sulh ve Selamet Partisinin de kazanıldığı: Mustafa Kemal’e, bildirilmiştir. Milli Türk, de Milli Ahrar Partisini yıkıyoruz. Milli Kongre, yola gelecek cümleleriyle iyi haberlerin; Nerelere, boş şeyleri belirtmekte acele ediliyordu. Mustafa Kemal, Kara Vasıf Beye: 07 Kasım 1919 tarihinde, Hemen Sivasa gelmesini yazmıştır. Aynı, konuyla ilgili; Kara Vasıf Bey’in, Mustafa Kemal’e gönderdiği: 19 Kasım 1919 tarihli şifreli telgrafında; Uzun, düşüncelere dayandığı değerlendirmelerini şöyle özetliyordu. Kuvveyi Milliye ile aynı görüşte olan: Meclis, Padişah’a, karşı düşmanlık ilân ederse; Anadolu, kimin arkasından gider? Kuvveyi, Milliye mi tabi olsun? Mustafa Kemal Meclisi, Anadolu da toplamak düşüncesinden: Vazgeçmek, bir vatan borcu demiştir. KOMUTANLARLA YAPILAN TOPLANTI; Önemli, Olan Meclisin toplanacağı konusunda karar verip: Bu, Kararı Millete Milletvekillerine; Uygulatmak, tehlikeli olurdu. Bu, sebeple bu yük dikkat ve incelikle: Kişisel, duyguları gözden geçirmek; Gerçek, eğilimi uygulamak, doğruları bulmak zorundaydım. Diyen, Mustafa Kemal gördüğünüz gibi: Bir, Yandan İstanbul’un ileri gelenleri haberleşirken; Bir, yandan kamuoyunu yokluyordum. Diyen, Mustafa Kemal vereceğim kararın uygulanması için: Ordu’nun, fikrini almak da çok önemli olduğunu açıklamıştır. Bu, Vesileyle 1919 Yılı Ekim Anın; 29. (yirmi dokuzuncu) günü, 15. İnci, 20. Yirminci 12. İnci ve 3. Üncü, Kolordu Komutanlarına: Edirne Deki, Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey’e; Bursa, Da ki Yusuf İzzet Paşa’ya, Balıkesir, de Kâzım Paşa’ya: Bursa, da Bekir Sami Bey’eMustafa Kemal, ara daki yolun, uzunluğu, özel;  Durumları, nedeniyle davet etmediğimi:  Alınan, kararları kendilerine bildireceğimi yazdım demiştir. Davet, Edilen Komutanlardan Selahattin Bey zaten Sivastaydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum İli’nden,  Ali Fuat Paşa Ankara İli’nden ve Konya da ki Kolordu Komutanın: Cepheyle, ilgili işleri bizzat düzene; Sokmaları, gerektiği için vekil olarak: Konya’dan, Kurmay Başkanı Şemsettin Bey Gelerek Sivas’ta toplandılar. Temsilciler Kurulu’nda, olan veya bu kurulda olmayıp da; Kurul da, Yararlı Olacak Kişilerin ve Komutanların katılımlarıyla: 19 Kasım 1919 günü görüşmelere başladıklarını; Mustafa Kemal, açıklamıştır. Toplantı, gündeminin üç (3) noktadan ibaret olduğunu da: Mustafa Kemal, açıklamıştır. MUSTAFA KEMAL’İN AÇIKLAMALARI: 1) Mebuslar Meclisi’nin, toplanma yeri. 2) Meclisin, toplanmasından sonra; Temsilciler Kurulu’nun ve ulusal örgütün alacağı şekil ve çalışma yöntemi. 3) Paris Barış Konferansının bizim için bizim için; Olumlu veya olumsuz karar vermesi halinde tutulacak yol. Bu, tarihe kadar derneğimizin merkez kurullarından istediğimiz: Mustafa Kemal, Bilgilere, gelen cevaplar. Dört, (4) görüş etrafında toplanıyordu. Diyen, Mustafa Kemal açıklamalarına devam etmektedir. MEBUSLAR MECLİSİNİN TOPLANMASI; 1. Birinci (1.) Görüşe Göre, Mebuslar Meclisi’nin: İstanbul, dışında toplanması uygun görülüyordu. 2. Başta, Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve Bütün Karesi Sancağıyla; Saruhan Sancağı, (Manisa) heyetlerinin bulunduğu: İkinci, (2.) Görüşe, göre: İstanbul’daki, devlet adamlarıyla ileri gelenlerinden;  Hepsi’nin, bu görüşte olduklarını açıklayan: Mustafa Kemal, Padişah’ın, isteği Hükümet’in Israrı’nın da; Bulunduğu’nu, Mustafa Kemal açıklamıştır. 3.  
Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.

HTML Hit Counter
Bu Sayfanın Tıklanma Sayısı

Free Counters
Kaç Bilgisayar Üzerinden Giriş Yapıldı
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2018 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN