404 | Medya Ermenek Medya Ermenek Sağ Reklam Alanı
Sol Reklam Alanı
Facebookta Paylaş

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI (77)

Muhterem, okuyucularım. Kurtuluş Savaşı Kahramanları, isimli yazı dizisinin; 77. Bölümünü, kaldığımız yerden başlayarak anlatmaya devam ediyorum. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, imzasıyla: Mustafa Kemal’e, gelen şifreli telgrafta; Bu, şifre de toplanma yerinden söz edilerek: Öncelikle, siyasi sakıncalar var. Sonra, toplanma imkânı yoktur. Zorunluluk, duyguya egemen olmalıdır. Diyerek, Mustafa Kemal açıklamalarına devam etti. Uygun, karşılıkları hükümet kabinesine bildirin diye; Baskı Yapıldığını, da Açıklayan: Mustafa Kemal, Japon Rıza Bey’le iyi haberlerle kısa zamanda; Mustafa Kemal’in, yanında olacağı bildirilmiştir. Burada, Sulh ve Selamet Partisinin de kazanıldığı: Mustafa Kemal’e, bildirilmiştir. Milli Türk, de Milli Ahrar Partisini yıkıyoruz. Milli Kongre, yola gelecek cümleleriyle iyi haberlerin; Nerelere, boş şeyleri belirtmekte acele ediliyordu. Mustafa Kemal, Kara Vasıf Beye: 07 Kasım 1919 tarihinde, Hemen Sivas’a gelmesini yazmıştır. Aynı, konuyla ilgili; Kara Vasıf Bey’in, Mustafa Kemal’e gönderdiği: 19 Kasım 1919 tarihli şifreli telgrafında; Uzun, düşüncelere dayandığı değerlendirmelerini şöyle özetliyordu. Kuvveyi Milliye ile aynı görüşte olan: Meclis, Padişah’a, karşı düşmanlık ilân ederse; Anadolu, kimin arkasından gider? Kuvveyi, Milliye mi tabi olsun? Mustafa Kemal Meclisi, Anadolu da toplamak düşüncesinden: Vazgeçmek, bir vatan borcu demiştir. KOMUTANLARLA YAPILAN TOPLANTI; Önemli, Olan Meclisin toplanacağı konusunda karar verip: Bu, Kararı Millete Milletvekillerine; Uygulatmak, tehlikeli olurdu. Bu, sebeple bu yük dikkat ve incelikle: Kişisel, duyguları gözden geçirmek; Gerçek, eğilimi uygulamak, doğruları bulmak zorundaydım. Diyen, Mustafa Kemal gördüğünüz gibi: Bir, Yandan İstanbul’un ileri gelenleri haberleşirken; Bir, yandan kamuoyunu yokluyordum. Diyen, Mustafa Kemal vereceğim kararın uygulanması için: Ordu’nun, fikrini almak da çok önemli olduğunu açıklamıştır. Bu, Vesileyle 1919 Yılı Ekim Ayı’nın; 29. (yirmi dokuzuncu) günü, 15. İnci, 20. Yirminci 12. İnci ve 3. Üncü, Kolordu Komutanlarına: Edirne Deki, Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey’e; Bursa, Da ki Yusuf İzzet Paşa’ya, Balıkesir, de Kâzım Paşa’ya: Bursa, da Bekir Sami Bey’e: Mustafa Kemal, ara da ki yolun, uzunluğu, özel; Durumları, nedeniyle davet etmediğimi: Alınan, kararları kendilerine bildireceğimi yazdım demiştir. Davet, Edilen Komutanlardan Selahattin Bey zaten Sivas’taydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum İli’nden, Ali Fuat Paşa Ankara İli’nden ve Konya da ki Kolordu Komuta’nın: Cepheyle, ilgili işleri bizzat düzene; Sokmaları, gerektiği için vekil olarak: Konya’dan, Kurmay Başkanı Şemsettin Bey Gelerek Sivas’ta toplandılar. Temsilciler Kurulu’nda, olan veya bu kurulda olmayıp da; Kurul da, Yararlı Olacak Kişilerin ve Komutanların katılımlarıyla: 19 Kasım 1919 günü görüşmelere başladıklarını; Mustafa Kemal, açıklamıştır. Toplantı, gündeminin üç (3) noktadan ibaret olduğunu da: Mustafa Kemal, açıklamıştır. MUSTAFA KEMAL’İN AÇIKLAMALARI: 1) Mebuslar Meclisi’nin, toplanma yeri. 2) Meclisin, toplanmasından sonra; Temsilciler Kurulu’nun ve ulusal örgütün alacağı şekil ve çalışma yöntemi. 3) Paris Barış Konferansı’nın bizim için bizim için; Olumlu veya olumsuz karar vermesi halinde tutulacak yol. Bu, tarihe kadar derneğimizin merkez kurullarından istediğimiz: Mustafa Kemal, Bilgilere, gelen cevaplar. Dört, (4) görüş etrafında toplanıyordu. Diyen, Mustafa Kemal açıklamalarına devam etmektedir. MEBUSLAR MECLİSİNİN TOPLANMASI; 1. Birinci (1.) Görüşe Göre, Mebuslar Meclisi’nin: İstanbul, dışında toplanması uygun görülüyordu. 2. Başta, Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve Bütün Karesi Sancağıyla; Saruhan Sancağı, (Manisa) heyetlerinin bulunduğu: İkinci, (2.) Görüşe, göre: İstanbul’daki, devlet adamlarıyla ileri gelenlerinden; Hepsi’nin, bu görüşte olduklarını açıklayan: Mustafa Kemal, Padişah’ın, isteği Hükümet’in Israrı’nın da; Bulunduğu’nu, Mustafa Kemal açıklamıştır. 3. Trakya-Paşaeli’nden gelen üçüncü, (3.) görüşe göre; Mebuslar Meclisi’nin, İstanbul yakınlarında toplanmasıydı. 4. Bazı, Merkez Heyetleri Salih Paşa’nın kişisel görüşlerine göre: Hükümetin, Olur Demesiyle İstanbul dışında; Mebuslar, Meclisinin toplanmasında sakınca
görmüyorlardı. İstanbul Hükümetinin ve onun yardakçıları kamuoyuna: Nasıl, ayrılığa, karışıklığa uğrattıklarını ulusun; Gösterdiği, bu görüş ayrılığından kolayca anlaşılabileceğini de açıklayan: Mustafa Kemal, bunun üzerine direnme’nin zarar vereceği kanaatine; Varmanın, zor olmayacağını söylemiştir. 16 Kasım 1919 tarihinden, 29 Kasım 1919 a kadar devam eden: Gizli, görüşmelerden, tartışmalardan çıkan; Sonuçları, Mustafa Kemal şöyle açıklamıştır. 1. Mebuslar Meclisinin, İstanbul da toplanmasında sakıncalar, tehlikeler olduğu halde: Toplantının, İstanbul dışında yapılmasını; Hükümetin, uygun bulmadığı için yurdu sarsıntıya uğratmaktan çekinerek: Mebuslar Meclisinin, İstanbul da toplanma zorunluluğu kabul edilmiştir. 

Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar.
Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2018 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN