404 | Medya Ermenek Medya Ermenek Sağ Reklam Alanı
Sol Reklam Alanı
Facebookta Paylaş

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Son Başvuru Tarihi 29 Aralık 2016 ya Kadar Uzatıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, son başvuru 29.12.2016 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 (Tebliğ No: 2016/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/51)şu şekildedir:
MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:2016/37) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "hibeye esas proje tutarının en fazla %20'ine kadar" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(11) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir."
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 31/8/2018'dir."
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projelerde hibeye esas proje tutarında %20 inşaat gideri şartı aranmaz."
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetmiş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır."
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden kırk beş gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan başvurular için bu süre doksan gündür."
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "internet adresinde" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ 21/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2018 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN