404 | Medya Ermenek Medya Ermenek

Facebookta Paylaş

SAADET PARTİSİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ’NE İLİŞKİN ‘OLMAZSA OLMAZLARINI’ AÇIKLADI


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Anayasa Değişikliği ile ilgili partisinin görüşlerini açıkladı. Değişikliğe ilişkin Saadet Partisi’nin ‘olmazsa olmazları’ dediği maddeleri tek tek sıralayan Karamollaoğlu, “Biz bu tespit ve önerilerimizi bir kardeşlik vazifesi olarak samimiyetle ve içtenlikle söylüyoruz. Bir art niyetimiz, bir beklentimiz de yok. İnandığımız gerçekleri tarihi bir sorumluluk olarak bütün milletimizle paylaşıyoruz” dedi.
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Korunmalı
Güçlü Bir Meclis Olmalı
Seçim Barajı Kaldırılmalı
Bakanlar İçin Gensoru Hakkı Korunmalı
Yargı Bağımsızlığı Korunmalı
Partili Cumhurbaşkanı Tarafsızlık İlkesine Aykırı
Yargı Bağımsızlığı Korunmalı
Sadece Meclis Kendini Fesh Edebilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında TBMM’de görüşmelerine devam edilen Anayasa Değişikliği’ne ilişkin partisinin değerlendirmesini ve önerilerini açıkladı. Bunu tarihi bir sorumluluk bilinci ile yaptıklarını herhangi bir art niyetleri olmadığının altını çizen Karamollaoğlu, ifade ettiği bazı temel ilkelere riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HER KESİMİN GÖRÜŞÜNÜ DİNLEDİK
Karamollaoğlu, “Saadet Partisi olarak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokratik anlayışımızı olgunlaştıracak, ülke istikrarına katkı yapacak her türlü girişimi önemli buluyoruz”  diyerek, bu amaçla alanında uzman akademisyen, sivil toplum kuruluşları, kanaat  önderleri ve araştırma kuruluşları, hukukçular, siyasetçiler ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

GÖRÜŞLERİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK

“Büyük bir titizlik ve hassasiyetle, ‘Nasıl Bir Yönetim Sistemi olmalı’ sorusunun cevabını aradık” diyen Karamollaoğlu, yaptıkları çalışmayı bir rapor haline getirdiklerini ve ortaya çıkan metni de ilgili yerlere ilettiklerini şu sözlerle ifade etti: “Saadet Partisi Genel Başkanı olarak bu amaçla bizzat sayın Cumhurbaşkanımızı makamında ziyaret ettim. Kendisine bu konudaki düşüncelerimizi şifahen ilettim. Ayrıca bu tespitler doğrultusunda hazırladığımız bir mektubu da yine; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakan’a, Siyasi Partilerin Genel Başkanlarına, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanlarına ulaştırdık”


DEĞİŞİKLİĞE KARŞI DEĞİLİZ, OLMAZSA OLMAZLARIMIZ VAR

Karamollaoğlu değişikliğe ilişkin ‘olmazsa olmaz şartları’ olduğunu da belirterek, “Peki Saadet Partisi bu konuda ne diyor, ne düşünüyor? En başından beri prensip itibariyle, yönetimde istikrarı ve yargıda adaleti tesis edecek, ülkemizde huzuru sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşı olmadığımızı ifade ettik.   Aksine, Türkiye’de Başkanlık Sistemi’ne ilişkin ilk öneriyi yapan siyasal hareketin Milli Görüş olduğunu defaatle söyledik. Ancak bizim bu değişikliklerde ‘olmazsa olmaz şart’ olarak gördüğümüz bazı unsurlar var” diyerek maddeleri açıkladı.

İŞTE KARAMOLLAOĞLU’NUN ‘OLMAZSA OLMAZLARI’ DEDİĞİ ŞARTLAR

KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR

“Kuvvetler ayrılığı ilkesi olmazsa olmaz şarttır.  ‘Yasama- yürütme ve yargı’ arasındaki uyum ve denge,  birinin diğeri üzerinde herhangi bir hâkimiyet ya da vesayet oluşturmasına imkân vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

GÜÇLÜ BİR MECLİS OLMAZSA OLMAZ ŞARTTIR

İcranın tek elde toplandığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde istikrar en önemli avantajlardan biridir.  Hükümeti kuramama ya da kurulmuş hükümetin güvenoyu ile düşürülmesi gibi kaygılar olmayacağı için güçlü bir icraat imkânı ortaya çıkacaktır.  Ancak, güçlü bir Yürütme organı ile doğru orantılı olarak güçlü bir Meclis’in varlığı da olmazsa olmaz şarttır.

SEÇİM BARAJLARI MUTLAKA KALDIRILMALIDIR

Güçlü bir Meclis için, ‘Siyasi Partiler Kanunu’ndaki seçim barajları tamamen kaldırılmalıdır.  Böylece, TBMM, toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği, gerçek manada, ‘Milli irade tecelligâhı’ olma özelliğini kazanacaktır. Yine güçlü bir Meclis için, TBMM’nin, kanun yapma, bütçeyi onaylama, değiştirerek onaylama ve denetleme hakkı mutlaka korunmalıdır.

SADECE TBMM KENDİNİ FESH EDEBİLMELİ
Özellikle TBMM’nin kendi iradesinin dışında feshine imkân tanıyacak her türlü düzenlemeden mutlak suretle uzak durulmalıdır. Çünkü böyle bir yetki Meclis’in itibarını zedeler.

ÖNEMLİ BAKANLIKLAR TBMM ONAYINA SUNULMALI

Ayrıca Milli Savunma, Adalet ve İçişleri gibi bazı önemli ve stratejik bakanlıklara atanacak isimlerin TBMM’nin onayına sunulması, sadece TBMM’de değil, millet nezdinde de Hükümet’e saygınlık kazandıracaktır.

BAKANLAR İÇİN GENSORU HAKKI KORUNMALIDIR

Hakkında suç isnadı bulunan bakanlar için, ‘gensoru’ benzeri bir soruşturma ve hesap sorma mekanizmasının varlığı, TBMM’nin millet adına denetleme anlayışının bir gereği olarak görülmelidir.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRIDIR

Yeni düzenleme ile gündeme gelen ‘partili cumhurbaşkanı’, kamuoyunda haklı bir endişeye neden olmuştur. Gerçekten de Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmemesi, Anayasa’nın amir hükmü olan, ‘Tarafsızlık’ ve ‘Eşitlik’ ilkesine gölge düşürmekle kalmayacak, toplumun bütününü kucaklama noktasında eksiklik olarak algılanacaktır. 

YARGI BAĞIMSIZLIĞI OLMAZSA OLMAZ ŞARTTIR

Yeni anayasa teklifi çerçevesinde üzerinde titizlikle durulması gereken en önemli unsurlardan biri de Yargı Bağımsızlığı’dır. Yargı, ne Yasama’nın ne de Yürütme’nin etkisinde kalmayacak şekilde düzenlenmelidir. Çünkü ‘Adalet mülkün/devletin temelidir’ Yargının bağımsız olmadığı bir yerde, haktan, hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığı, ülkede huzurun, barışın, kardeşliğin tesisi için olmazsa olmaz bir husustur. Takdir edersiniz ki herhangi bir organ veya kişinin etkisinde kalma ihtimali olan, ya da başka bir güce bağımlı olan hukuk sistemi hiç bir zaman adil olamaz”


TBMM’DEKİ TABLO AKIL ALMAZ BİR DURUM

Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet partilerinin vekillerinin ortaya koyduğu kavgacı tabloyu da üzülerek izlediklerini de kaydetti. Bu konuda ciddi uyarılarda bulunan Karamollaoğlu,  “Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında ortaya çıkan kavga görüntüleri herkesi üzmüştür.  Biz Anayasa değişikliğinin ülkemize istikrar, huzur getirmesini ümit ederken, üzülerek ifade edelim ki, daha başlangıçta mecliste kavga şiddet görüntülerine neden olması akıl almaz bir davranıştır. Bu durum milletimizin, Meclise olan güvenine zarar verir, dünyada da itibarını düşürür” ifadelerini kullandı.

ANAYASA OYLAMASI GİZLİDİR, İHLAL EDİLMEMELİ

“Anayasa ile ilgili her oylama gizlidir. Birileri çıkıp bunu ihlal ederse bu suçtur” diyen Karamollaoğlu, bu şekliyle ortaya çıkacak olan bir anayasa ya kimsenin güveninin kalmayacağını dile getirdi. Karamollaoğlu, “Bunun alenen ihlal edildiği bir Anayasa’ya  güven kalmaz. Gizli olması gereken oyu neden alenileştiriyorsunuz?  Ya kendinizden korkuyorsunuz ya da başkasını etkilemek istiyorsunuz. Siz daha işin başında ‘ben anayasaya uymuyorum, hodri meydan derseniz’ toplumun güvenini kazanamazsınız. Daha baştan anayasayı ihlal ederek yola çıkanların, bilahare kendi yapacakları anayasaya uyacaklarının teminatı nedir? Arkasından da kavga gürültü çıkar mecliste. Bizim istediğimiz barış olsun, huzur olsun.  Bu nedenle, Mecliste grubu bulunan partilere, özellikle iktidar partisi vekillerine sesleniyorum,  bütün milletvekillerini aklıselim ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum” uyarısında bulundu.

CENEVRE’DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Konuşmasının son bölümünde Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerine değinen Karamollaoğlu,  toprak tavizinin masada olmasına sert tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Cenevre’de yürütülen Kıbrıs Görüşmeleri bizi endişeye sevk ediyor. Anlamadığımız lir husus var. KKTC niye toprak tavizinde bulunacak. Neden birilerine üs verilecek. Annan Planı devreye sokulduğunda kabul görmemesi için büyük bir gayret göstermiştik. Bizim toplumumuzu ikna edemedik, büyük bir bölümü ‘evet’ dedi. Cenab-ı Hak yardımımıza bizim hasmımızla yetişti. Onlar reddettiler. Şimdi bir gaflet daha yapılır da eğer hiç de gereği olmayan hepimizin içini burkacak tavizler verilirse bu hakikaten milletimizi üzer. Hukuksuzluklarla gelen bir süreç neticesinde beklediklerimizin dışında bir karar çıkması da bizi derinden yaralar” dedi.


Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.
YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2019 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN