404 | Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

ERMENEK ADINI NEREDEN ALMIŞTIR?


Ermenek adını nereden almıştır”?  Sorusuna değişik görüşler vardır. Ermenek’in tarihi süreç
İçindeki yeri  ( İnsanoğlunun ortaya çıkması ve yazıyı buluşuna kadar ) geçen tarih zamanda
Öncesi zaman  (Prehistoryası)   incelendiğinde Ermenek’in en az  (4000)  yıllık bir tarihi olduğu bilinir.
    Taşeli  (Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ) çevrelerinde sırası ile egemenlik yapmış toplumları şöyle sıralatabiliriz. Nefritler ( Kabataş, Yontma taş, devri)   Proto Hititler, (Etiler) , Ön Hititler, Hattiler, Akalar, Arzavalılar,   Firikyalılar, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler,  Makedonlar, (Büyük İskender dönemi)
Selefkoslar, Romalılar, ( özellikle Romalı komutan Germenikus dönemi)  İlk Hristiyanlık ve Bizans Dönemi, Emeviler “Seyit Batdal Dönemi”, Abbasiler “Halife Mehdi Halife Mutasım Dönemi” Oğuz Türklerinin hakimiyeti, Selçuklular (1. Alaeddin Keykubat 1228’de Ermenek’ te Kamış ve Balkusan yörelerine Karamanoğullarını yerleştirmesi) Karamanoğulları Dönemi, Osmanlı Devleti Dönemi, Cumhuriyet Dönemi. Bu tarihi süreç içinde Ermenek şehrinin ilk isminin ne olduğu konusunda bize ışık tutan bilgi ve belgeler yukarıdaki bilgilere göre:
1-M.Ö 2500 yıllarında Anadolu’nun tümünü fetheden Proto Hititler (Etiler) döneminde şehrin adını önce mağara, Maras veya Marassa daha sonra da Maraspolis adını aldığı akla en uygun olanıdır. Ermeneklinin CUMBA dediği Maraspoli mağarasının adı da o zamandan günümüze kadar söylenegelmiş bir isimdir. Çünkü Ermenek’ e bağlı GARGARA (Güney yurt) taki tarihi İKİZİN kabartması ETİ Türklerine devrine ait bir tapınak yer alır. M.Ö 1400 de yapıldığı yazılan ve kabartmada Boğa Aslan Yılan motifleri yer alır. Ayrıca Sarıveliler İlçesinin doğusundaki Çindiri dağının batıya bakan alnına oyulmuş “KARADELİKLER
2-Ermenek Torosların zirvesinde olduğundan Daha şehri anlamında Ermenek adını almıştır kaydı vardır.
3-Halkın dilinde Musa Peygamber Ermenek’in güneyindeki GÖKSU ‘ya doğru uzanan o muhteşem güzelliği çağlayarak akıp giden sularını bağ ve bahçelerini, doyumsuz doğayı görünce  “Burası İremnak” (cennet bahçeleri) dediği için adının Ermenek konduğu, ismini bundan dolayı aldığı yer alır.
4-Ermenek şehrinin kuzeyinde BALKUSAN (Balkason) köyü vardır. Bu isim eski tarihlerde Orta Asya’da kurulan UYGUR TÜRK DEVLETİ’ nin şehri olan BALKASON adından dolayı bu köye yerleşen Türkler Balkusan adını koymuşlardır.”     Denir. “Adil Ceylan bu benzetmeyi fazlasıyla Ermenek hak etmiştir diye yazar. Uygur Türklerinin diline göre Ermenek adı şöyle açıklık kazanır.
a)”ER-MEN-EK” kelimesinin sözlük anlamlarının açıklanmasına göre:
b)Er: Erkek adam, Er: asker Er: kadınların beyi
c)MEN: Ben-(Azerbaycan’da günümüzde bile “ben” yerine “men” sözcüğü kullanıldığını hepimiz biliriz)
d)EK: Ek fiilinden ekilen yer, ekilen toprak, vatan anlamında yazılır.

   Bu hecelerin kelimenin UYGURCA anlamları da göz önüne alınarak sonucu:

   “Karaman kahraman adamın yeri, erkek askerin vatanı, toprağı anlamındadır. Ermenek adının
 (Er-Men-Ek) ten geldiği kaydı da vardır.
Karacaoğlan bu köyün adını da içine alan dörtlüklerinde şöyle der:

Kalk gidelim BALKAMANDAN yukarı,
Oturup durana devlet yar olmaz,
Yiğidin bir başı gezginci gerek,
Yiğit gezmeyince adam olamaz.

5) Roma İmparatoru Antiohus Ermenek ile Ermenek suyunun yukarısında aynı yıl iki şehir kurar. “Birine veli nimeti olan GERMENİCUS ‘un diğerine de hanımı İOTEPE PHİLADELPHOSUN ismini vermiştir. Günümüzde Ermenek halkının Maraspulla ve CUMBA diye dillendire geldiği Ermenek’in adının GERMENİKAPOLİS isminden geldiği yazılmaktadır. Roma İmparatorunun bölgeye egemen olmasından sonra bu bölgede hüküm süren Romalı kumandan GERMENİCUS (Germenikus) zamanında şehrin adı M.S 30 yılından itibaren GERMANİCOPOLİS (Germanikopolis) olarak değiştirilmiştir. Bu bilgi İslam ansiklopedisinde doğrulanmaktadır.
   395 miladi yılında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma diye ikiye bölünmüştür. Doğu Roma toprakları içinde bulunan Ermenek, Romalılardan üçüncü Leon tarafından yönetilmiş, şehir bu dönemde GERMANİKE adını almıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu isimle beraber daha önceki isminin sonundaki POLİS eki daha kullanılmamıştır. Daha sonra Taşeli’nde yaşayan halkların dilinde GERMANİKE, GERMANİK, zamanla da GERMENAK gibi değişikliklere uğramış sonunda ERMENAK adı ile anılagelmiştir. Karamanoğulları Taşeli ne 1228 yılı 1. Alaeddin Keykubad tarafından yerleştirildiği zaman şehir Ermenak adını Selçuklular, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlılar Döneminde de aynen ERMENAK olarak korumuştur.
   Ermenek’te dünyanın ikinci büyük mağarası şehrin içindeki ULU CAMİİ’ nin hemen kuzeyindedir. Yeraltı nehri “Maraspoli” mağarasının içinden Ermenek’in sulama ve içme suyu alınır. En önemlisi de o devrin belediye başkanı rahmetli Emin Hami KOÇAŞ Türkiye’de vilayetlerin yüzde 80’ inde elektrik yokken 1934 yılında Ermenek ilçesini elektriğe kavuşturmuştur.
   SONUÇ: 4000 yıllık tarihi olan Ermenek şehri bu Maraspoli çevresinde kurulduğu o zamanki adının da MARAS, MARASSA, MARASOS adlarından biri olabileceği yazılıdır. Şehrin isminin GERMANİKOPOLİS, GERMANİK, GERMENAK gibi değişikliklere uğramış sonucunda kendi diline göre söyleme kolaylığı yönünden ERMENAK şeklinde söylenir olmuştur. 1946 yılında da ERMENAK ismindeki NAK alınan bir kararla NEK yani ERMENEK şeklinde yazılmaya söylenmeye konuşulmaya başlamıştır.
   Bazı zihni bozukların söylediği gibi ERMENEK adının Ermeniler ile ilgili uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. Taşeli (Ermenek Sarıveliler, Başyayla) ve çevre halkı da Orta Asya’dan gelen Oğuz TÜRKLERİ Türkmen boylarının yüzyıllar önce gelip yurt tuttuğu coğrafya ana vatanımızdır.

KAYNAKLAR:
1-Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası s.422-425 yzr: Prof. Dr. W. RAMSAY
2-Uygurlar: Oğuzlar (Türkmenler) s. 41 45 yzr: Prof. Dr. Faruk SÜMER
3-Roma Devri: LİKONİA-CİLİCA VE ISAURIA, CAPPADOCİA, PISIDIA VE PAMHVLİA’ nın bazı kısımları s.331 (harita)
4-Balgason KARAMAN Tarihi: ( Birinci Fasikül) s. 18-19 Ermenek s. 10 yzr: Tahsin ÜNAL
5-Balgason KARAMAN Tarihi: s. 693-697 yzr: Hakkı KONYALI
6-Taşeli’nde Karacaoğlan Torosların Gönül Güneşi s.168-169
7-Yeşil Ermenek Gazetesi 02.04.2014 Adil CEYLAN
8-Türk Ermeni İlişkileri kitabın tamamından yararlanıldı yzr: Sami KOÇAŞ   
            

DOĞRUDAN DOĞRUYA
MUSTAFA ERTAŞ
GAZETECİ ARAŞTIRMACI YAZAR

10.06.2017/ SELÇUKLU KONYA

Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.
YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2019 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN