404 | Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

KÜLTÜR DEĞERLERİMİZMuhterem, Okuyucularım. 
Taşeli, Yöresi’nin, Kültür Varlıklarını: Sizlerle, paylaşmak, istiyorum. 
Hak ve halk şairimiz, Karacaoğlan’ı ve doğup büyüdüğü; Taşeli, yöresini, sizlere tanıtmaya çalışacağım. Karacaoğlan, 1606-1679 veya 1689, yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır. 73. veya 83, yıl, yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, konuda, kesin bir kayda ve bilgiye rastlanmamıştır. Kaynaklarda, 10 yaşlık, (senelik) bir çelişki vardır.  Bu, konuda, inceleme ve araştırma yapanlar; Bu, çelişkiyi, göreceklerdir. Karacaoğlan, ünlü, güçlü hak ve halk şairlerindendir. Karacaoğlan’ın, Bahçe, İlinin Farsak Köyünde dünyaya geldiği iddia edilmektedir. Toros, dağlarıyla, gâvur dağı bölgelerindeki: Türkmenler, arasından, yetiştiği rivayet edilmektedir. Karacaoğlan’ın, Ankara, Kayseri, Konya, Karaman, Adana, Diyarbakır, Mardin; Halep, Şehirlerini, gezip gördüğü söylenmektedir. Mısır, Suriye, Trablus Garp, Rumeli, bölgelerini gezdiği dile getirilmektedir. Uzun, yıllar, gurbet ellerde gezip: Dolaşıp, ömür, tükettiği açıklanmaktadır. Bazı, kaynaklarda, adı Simayil kendi şiirlerinin; Bazılarında, ismi, Halil ve Hasan olarak anılmaktadır. Akşehirli Hoca Hamdi Efendinin, anılarında, Karacaoğlan yetim büyüdü denmektedir. Çirkin, bir, kadınla evlendirilmek istendiği ifade edilmektedir. Karacaoğlan’ın, babası, gibi ömür boyu askere alınma korkusuyla yaşadığı; Akşehirli, Hoca Hamdi Efendi, anılarında bahsetmektedir. Karacaoğlan’n, yaşadığı, dönemlerde: Çukurova’da, derebeyi, olan; Kozan oğullarıyla, Karacaoğlan ve çevresinin: Aralarının, Açılmasıyla, Karacaoğlan’ın;  Genç, yaşta, gurbete çıktığı iki (2) kız kardeşini de yanında götürdüğü: Bursa’ya, İstanbul’a, gittiği kendi şiirlerinde yazılı olduğu iddia edilmektedir. Bursa’da, ev bark, sahibi olduğu evlat acısı çektiği;  Anadolu’nun, muhtelif, İllerini gezdiği: Rumeli’ye, geçtiği, Mısır ve Trablus’a gittiği sanılmaktadır. Karacaoğlan, yaşadığı, hayatının çoğunu; Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirdiği zikredilmektedir. Mezarı, Mersin, İlinin, Mut İlçesi Çukur Köyünde bulunduğu sanılmaktadır. Karacaoğlan’ı, içinde, yaşadığı çevre ve insanların çok sevdikleri: Gerçekçi, Coşkun, Hak ve Halk Şairi; Olduğunu, bilmeyen, yoktur. Kullandığı, dil, arı duru gönülden duyarak: Türkçe, konuştuğu, çağdaş bir halk ozanı olduğu; Günümüzde, yaşayan, şairlerden ozanlardan: Çok, daha, yenilikçi çağdaş olduğu şiirlerinde görülmektedir. Karaoğlan, elinde, sazı dilinde sözüyle: Diyar, Diyar, Köy, Köy Gezip Dolaşarak; Yalnız, Allah (cc) ve İnsan Sevgisini: Yer, yüzündeki, güzellikleri dile getirmiştir. Türk, saz ve şiirinin en ünlü; Şairi, Karacaoğlan, Eski Türk Geleneklerine ve Göreneklerine: Uygun ve Doğru Davranan; Halkımızın, Köylülerimizin, Aşiretlerimizin anlayabilecekleri: Çok, sevdikleri, toplulukların zevklerine düşüncelerine uygun; Şiirler, yazan Karacaoğlan’dan önce yaşamış olan: Kâtibi, Kuloğlu, Öksüz Dede, Kayıkçı, Kul Mustafa gibi saz şairlerinden etkilendiği söylenmektedir.  Karacaoğlan, şiirlerini, koşma, semai, bazen destan şeklinde yazmıştır. Destan, şeklindeki, şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Karacaoğlan’ın, etkisi, çağdaş olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Elimizde, Karaoğlan’ın, 500. den (beş yüz) fazla şiiri mevcuttur. Karacaoğlan’ın, şiirlerinden, toplum olarak hepimiz nasibimizi alıyoruz. Bazı, konuları, yetkili ve görevlilere arz etmek istiyorum. Taşeli Yöresi, üç İlçeyi, bağrında barındırmaktadır. Taşeli’nin, yüz, ölçümü. 30.000. Km2, ekilip dikilebilen alan’ın; Yüz, ölçümü, 2.500. Km2. Geri, kalan bölümü: 27.500. Km2, Olup, halka hiçbir faydası yoktur. Bölge’de, 1984. Yılından, itibaren küçükbaş hayvancılık yasaklanmıştır. Taşeli’nin, 41.000. Nüfusu, vardır. Yetkili ve görevlilere soruyorum? Bu, insanlar, bizim insanlarımız. 41.000. Kişiye, devlet, memurluğu veya işçilik görevi verecek misiniz? Bu, insanlar, nasıl geçinecekler? Halkına, sahip, çıkmak devletin asli görevlerinden değil mi? Bu, Vatandaşlarımız, Akdeniz, Ege, Marmara Bölgelerinde; Amelelik, Irgatlık, yapaya devam edecekler mi? Irgatlık, Taşeli, Halkının kaderimidir? Taşeli, halkını, yoksulluktan nasıl kurtaracaksınız? 41.000. İnsanı, sürgün, mü edeceksiniz? Halkın, sorunları, nasıl çözülecektir? Taşeli’nin, bir, Evladı ve Araştırmacı Yazar, Olarak: Yetkili ve görevlilerden, suallerime; Halkımızla, beraber, cevap bekliyoruz. İşsizlik,  sorunu ülkemizin genel sorunu olması nedeniyle: Muhtelif, sorunların, çözümü için; Ülkemizin, bir devlet politikası var mıdır? Ermenek, Sarıveliler, Başyayla İlçelerinin: Acilen, Tıp Fakültesi veya Öğretmen yetiştiren Fakültelere; Teknik Yüksek Okullara, ihtiyaçları, vardır. Halkımız, Taşeli, Bölgesine Öğrenci Kampusları açılıp hizmete sunulmasını bekliyor. Bölge, Halkı, geri ödemesiz hibe kredileri istiyor. Bölgeye, teknik, elemanlar atanarak: Bölge, halkına, balıkçılık, arıcılık, tavukçuluk, meyvecilik konularında; Halka, öncülük, edilmesini bekliyor. Ayrıca, Bölgeye, soğuk, hava depoları kurulup: Hizmete, açılarak,  üretilen ürünlerin; Yabancı, ülkelere, ihraç edilmesinin sağlanması: Halkımızın, önemli, talepleri arasındadır. Taşeli, bölesi, tarihi değerlerle doludur. Karacaoğlan’ın, mezar, taşı 2013 yılında bulunmuş olmasına rağmen; Karacaoğlan ve Pîr Aksakal Ümmi Sinan’ın: Türbeleri, yapılıp, halkın ziyaretine açılmamıştır. Karacaoğlan ve Evliya Pîr Ümmi SİNAN’I, tanımayanlar ortaya çıktı. Onları, Şiddetle, Kınıyorum! Bu, insanların, hareketleri; Taşeli, Halkına, Yöreye İhanet: Olduğunu, düşünüyorum! Bu, insanları, iddialarını ispata davet ediyorum. 

Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar

Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2019 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN