M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİKOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 1 Şubat 2018 tarihinde 8 ilimizin 12 üniversite rektörünün katılımı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde toplanmıştır.
UNİKOP Üyesi Üniversitelerimiz - Ahi Evran Üniversitesi - Aksaray Üniversitesi - Bozok Üniversitesi - Kapadokya Üniversitesi - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Kırıkkale Üniversitesi - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi - KTO Karatay Üniversitesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Selçuk Üniversitesi
1. ÜNİKOP, Türkiye’de bölgesel kalkınma idareleri özelinde yapılanan örnek bir üniversiteler birliğidir.
2. Sürdürülebilir bölgesel AR-GE ve Yenilik Ekosistemin oluşumu için üniversitekamu-sanayi işbirliği önemlidir.
3. Kısa vadede üniversitelerin Ar-Ge alt yapısı ve kapasitelerinin (Araştırma alt yapısı, beşeri sermaye) belirlenmesi hedeflenmiştir.
4. Teknolojide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak bölgenin ihtiyaçları belirlenecek ve geleceğe yönelik ihtiyaç projeksiyonu yapılacaktır.
5. Bölgesel kalkınma adına bölgesel Ar-Ge ve yenilik stratejisi hazırlanacak ve bölgesel kalkınma odak alanlar belirlenecektir.
6. YÖK’ün misyon farklılaşması projesiyle de uyumlu olarak üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon odak alanları belirlenecektir.
7. Bölgesel kalkınmayı da kapsayacak şekilde bölge üniversiteleri arasında işbirliği daha da geliştirilecektir.
8. Bölgenin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün projeksiyonu yapılacak ve özellikle mesleki eğitimin ilgili aktörlerin katılımıyla bu projeksiyona göre planlanacaktır.
9. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının geçmiş süreçte üniversitelerimize büyük destekleri olmuştur. Önümüzdeki süreçte de bu desteklerin bölgesel kalkınma odaklı olarak artarak devam ettirilmesi önemlidir.
10.Fon kaynaklarının bölge ihtiyaçları gözetilerek ilgili paydaşların katılımı ile uygun planlanması ve etkin kullanımı yönünde üniversite katkısının, rolünün daha da arttırılması beklenmektedir.
11.Bölgesel kalkınma adına kullanılan fonların etkin ve verimli kullanılması adına etki analizlerinin yapılması önemlidir.
12.Bölgesel kalkınmada ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyokültürel kalkınma ve çevre korumanın önemine vurgu yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda üniversitelerin bölgedeki ilgili paydaşlarla olan işbirliklerinin desteklenmesi önemlidir.
13.Bölgedeki üniversitelerin bu zamana kadar öğrenci ve akademisyen düzeyinde birlikte düzenledikleri etkinliklerin (proje pazarı, kongre, çalıştay, sempozyum, konferans vb) artarak devam edecektir.
14.Bölgede kurulmuş olan Teknokentlerin ve TTO’ların kapasite ve hizmetlerinden bütün bölge üniversitelerinin etkin yararlanabilmesi için politika ve mekanizmalar geliştirilecektir.
15. Bölge üniversitelerin tanıtımı için (özellikle uluslararası alanda) ortak stratejiler geliştirilecek ve faaliyetler düzenlenecektir.
16.Üniversitelerin “bölgesel kalkınma” özelinde yapacakları araştırmalar teşvik edilecektir.
17.Bölge üniversitelerin kütüphane, laboratuvar, Ar-Ge merkezleri gibi kurumsal kapasite ve kaynaklarının ortak kullanıma açılabilmesi konusu (gerekli yasal düzenlemelere de bakılarak) değerlendirilecektir.
18.Üniversiteler arasında araştırma işbirlikleri özendirilecektir. Özellikle birbirini tamamlayan nitelikte araştırma kapasitesi oluşturulan alanlarda disiplinler arası işbirliği yapabilmeleri adına teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.

Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

TEFRİKA ROMAN

YAKINDA BURADAN YAYINLANACAK

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2020 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com