M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 1. HİBE ÇAĞRISI


 • Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, 2018 yılı için 1. Hibe çağrı dönemi başlamıştır. Bu çağrı ile gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerimizin desteklenerek gelir düzeylerinin artırılması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Proje bölgesinde yer alan çiftçilerimize verilecek hibelerle yüksek telli terbiye sistemli bağlar, kiraz bahçeleri ve sebze seraları kurdurulacaktır.
 • Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Hibe Yatırım Konuları:
 1. Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağ: En az 3 (üç) en fazla 15 (on beş) dekar, yüksek telli terbiye sistemi, çevre ihatalı (çitli), damla sulama sistemli veya damla sulama sitemsiz bağ tesisi kurulumu
 2. Kiraz bahçesi: En az 3 (üç) en fazla 10 (on) dekar, damla sulama sistemli, çevre ihatalı (çitli) kiraz bahçesi kurulumu
 3. Plastik Tünel Sebze serası: 250 m2 veya 500 m2, damla sulama sistemli sera kurulumu

  Uygulama Bölgesi:
Karaman İli Merkez İlçede Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi sahasında yer alan 54 köy ve Başyayla, Ermenek, Sarıveliler İlçelerine bağlı tüm mahalle, köy ve beldeler.
Hibe Oranı:
 • Bireysel başvurularda %70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır.
 • Çiftçi Grubu başvurularında %80 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır.

  Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.
Başvuru Süresi:
19 Şubat 2018 – 16 Mart 2018 arasındadır.
Son Başvuru Tarihi:
16 Mart 2018 günü saat 16:00'ya kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yerleri:
Başvurular Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Başyayla, Ermenek, Sarıveliler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacaktır.
Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir?                                                   
Proje Uygulama Bölgesinde başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en az 6 (altı) ay süre ile ikamet eden ve çiftçilik yapan gerçek kişiler;
 • Bireysel olarak,
 • Grup olarak; aynı mahalle/köy ve belde içerisinde ikamet eden kişiler veya farklı mahalle/köy ve beldelerde ikamet etmelerine rağmen arazisi birbirine komşu olan kişiler, en az 5 (beş) kişi olmak kaydıyla, bu hibe çağrısındaki konuyla ilgili birlikte hareket edeceklerine dair taahhütname imzalayıp "Çiftçi Grubu" olarak başvuru yapılabilir.
Başvuruda İstenecek Belgeler:
 • Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu (İl/İlçe Müdürlüğünden)
 • Yatırım yapılması planlanan arazi; başvuru sahibine ait ise tapusu fotokopisi ile birlikte, değil ise bağ ve kiraz bahçesi kurulumu için 20 (yirmi) yıllık, sera kurulumu için 10 (on) yıllık muvafakatname veya kira sözleşmesi istenecektir.
 • 2017 veya 2018 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi (İl/İlçe Müdürlüğünden)
 • Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) kaydı dökümü veya HBS kaydı olmadığına dair belge (İl/İlçe Müdürlüğünden)
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en az 6 (altı) ay süre ile ikamet yerinin proje bölgesinde olduğunu gösterir belge (Muhtar veya Nüfus Müdürlüğünden)
 • Güncel Nüfus Kayıt Örneği veya aslı görülmek şartıyla nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Kooperatif, Birlik vb.)
 • Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (Muhtar onaylı)
 • Çiftçi Grubu Taahhütnamesi ve ekleri (Çiftçi Grubu olarak başvuru yapacaklar için)
Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz?
 1. Proje uygulama bölgesinde ikamet ediyorsanız size en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne giderek yatırım yapmak istediğiniz alanla (sera, bağ, kiraz) ilgili olarak başvuru formunu alınız. Başvuru formunu kurallara uygun olarak doldurunuz. Başvuruda istenecek belgeleri tamamladıktan sonra başvuru dosyasını 4 (dört) takım olarak hazırlayınız. 1 (bir) takımı başvuru sahibinde kalacaktır.
 2. Başvuru dosyası en yakın İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru formunu doldururken, "Proje Bütçesi" bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır.
 4. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız!  Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru:
Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesinde bulunan İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine giderek şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size yol göstermesi için hazırlanan Hibe Çağrı Kılavuzlarından yararlanabilirsiniz. Bu kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir.
Hibe Çağrı Kılavuzlarının birer suretleri belediyeler ve mahallenizin/köyünüzün muhtarlığına gönderilmiştir, başvuru şartlarını öğrenmek ve ön bilgi almak için inceleyebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen Hibe Çağrı Kılavuzlarını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen İl/İlçe Müdürlüklerinden alabilir veya Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün web sitesinden indirebilirsiniz. (http://karaman.tarim.gov.tr) adresinde duyurular kısmında mevcuttur.

İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin İrtibat Telefon Numaraları:

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
                                   İl Proje Yönetim Birimi       (338) 213 16 53 (dahili 223)
                                   Çiftçi Destek Ekipleri      (338) 213 16 53 (dahili 219-220-216)
Başyayla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü       (338) 351 61 50
Ermenek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü       (338) 716 26 00
Sarıveliler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü     (338) 441 22 87


Bağ Başvuru Formu için T I K L  A Y I N I Z
Kiraz Başvuru Formu için T I K L A Y I N I Z
Sebze Serası Basvuru Formu için  T I K L A N I Z
Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2020 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com