M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

İKİNDİ SOHBETLERİNDE “VEFATININ 58. YILINDA HACIVEYİSZADE EFENDİ” KONUŞULDUProf. Dr. Mustafa Fayda : “Hacıveyiszade’nin en önemli vasfı, her işini vecd halinde yapardı. Namaz kılarken peygamberin adı geçtiğinde ve misafire hizmet ederken aklını kaybederdi.”
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Fikir ve Sanat Adamları Derneği ve Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu hafta Hacıveyiszade’nin torunu Prof. Dr. Mustafa Fayda “Vefatının 58. Yılında Hacıveyiszade Efendi” konusunda bir konferans verdi. Konferans öncesinde Ali Ulvi Kurucu Bilgehanesi öğrencileri ilahiler okudu.
Peygamberimizin beşir ve nezir sıfatları üzerinde duran Mustafa Fayda; “Peygamberimiz tüm insanlara müjdeci olarak gelmiştir. Allah bir, peygamber hak deyip bunlara uyanlar cennete gideceklerdir. Peygamberimiz kendisini ‘Ben, atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Âmine'nin rüyasıyım.’ şeklinde anlatır.” dedi.
PEYGAMBERİMİZ İNSANLARA KİTABI VE HİKMETİ ÖĞRETTİ
Fayda, peygamberimize vahyedilen ayetleri sahabelere okuduğunu kendisine soru soranlara bu ayetlerle cevap verdiğini, peygamberimizin insanlara kitabı ve hikmeti öğrettiğini belirtti. Bakara suresi 129 ve 151, ayetlerde “Rabb’imiz soyumuz içinden, onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar! Çünkü yalnız kudret ve hikmet sahibi sensin. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor.” Âl-i İmrân suresi 164. ayette “And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.” Peygamberler insanlığa daima yol gösterici olmuşlardır. Cuma suresi 2. ayette ise “Ümmîlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen odur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler.” Peygamberin görevi; aldığı vahyi insanlara bildirme, insanları arındırma ,kitabı ve hikmeti öğretme şeklindedir.
HACIVEYİSZADE’NİN EN ÖNEMLİ VASFI
Mustafa Fayda dedesinin hayatının herkes tarafından bilindiği için kişilik özellikleri üzerinde duracağını belirtti: “Hacıveyiszade’nin en önemli vasfı, her işini vecd halinde yapardı. Namaz kılarken, peygamberin adı geçtiğinde ve misafire hizmet ederken aklını kaybederdi. Konuşması çok hızlıydı. Ahmet Ziya Efendi dedemin mürşidi idi. Tarikata bidat diyenin kendisi bidattır. Manevi hayatında Islah-ı Medaris'in izleri vardır. Üç olay karşısında büyük üzüntü duymuştur. Bunlar; Fahri Efendi ve İvazzade’nin vefatları, peygamber soyundan gelen Şerif Hüseyin’in İngilizlerle işbirliğine gitmesidir.
Medrese, tekke ve mektebin birleşimi olan Islah-ı Medaris'te dedem talebe olmuş, oradan başarıyla mezun olunca da oraya hoca olmuş. Daha sonra medreseler kapatılınca da Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam derslerini okutmuştur. Tefsir dersinde Celaleyn, Hadis’te Tecrid-i Sarih’i, Fıkıh’ta Merâgü’l-Ferağ fi Şerhi Nuru’l-İzah’ı, Kelam’da ise Emâli okuturdu. Medresede takip ettiği kitapların bir kısmını İmam Hatip’te de bize okuttu. İmam Hatip Lisesinde 17 yaşına kadar dedemden dersler okudum. Dedemin hafızası çok kuvvetliydi. Sahabelerin hayatını akrabalık ilişkilerine kadar bilirdi. 1949 ve 1950’li yıllarda iki defa hacca gitmiştir. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi en üst düzeydedir.” dedi.
KURAN AYETLERİNİN YAŞATILDIĞI MÜESSESELER
Peygamberimiz ashabına nefis terbiyesi yaptırmış, Allah’ın verdiği vazifeyi hakkıyla tebliğ etmiştir. Nisâ suresi 105 . ayette “İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik; hainlerden taraf olma!” buyrulmaktadır. Fayda, ecdadımızın Kuran ayetlerinin yaşatıldığı müesseseler kurduğunu belirterek zü’l-cenaheyn “İki kanatlı” demektir. Osman Gazi’nin bir tarafında Şeyh Edebali bir tarafında ise Dursun Fakih olmasına, işte biz zü’l-cenaheyn diyoruz, Medreseleri Davud-i Kayseri’ye kurduruyor. Bekir Sami Paşa’nın kurduğu medrese 1909 yılında Islah-ı Medaris ismini almıştır. Osmanlı son döneminde Islah-ı Medaris’te fen, spor ve yabancı dil dersleri okutulmuştur. Yabancı dil dersini de bir Ermeni hoca vermiştir. Islah-ı Medaris 1917 yılında kapatılmış, yerine darülhilafet kurulmuştur.
SELAMIN MEDRESE TÜZÜĞÜNE GİRMESİ
Fayda, Ziya Efendi ve kardeşleri tarafından kurulan ve zamanın en modern medresesi olan Islah-ı Medaris’te selamı yaygınlaştırmak medresenin tüzüğüne girdiğini, Hacıveyiszade’nin odadan odaya geçerken bile selam verdiğini, selamı insanlar arasında yaymak için çaba sarf ettiği üzerinde durdu.
Programın sonunda Şeyh Galib’in naatı Hacıveyiszade’nin kendi sesinden dinletildi. Şeyh Sadrettin Konevi Cami İmam Hatipleri Bekir ve Mustafa Sivrikaya tarafından mevlit okunarak hatim duası yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Fayda’ya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman tarafından günün  anısına hediye takdim edildi.
Medya Ermenek Yazarları Bu Sayfada Yer Almaktadır.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2020 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com