M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

İYİ PARTİ KARAMAN İL TEŞKİLATI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİKadın, toplumun temel yapı taşını oluşturan aile kurumunun en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Kadın ; fedakarlığıyla , aklıyla , yeteneğiyle ,şefkatiyleve gücüyle tamemen bağımsız bir birey olarak değerlendirilmeli, toplumda hakettiği yere getirilmelidir. Zira kadına her alanda fırsat eşitliği tanınmadan ve kadının birey olarak kendini ifade etmesine izin verilmeden ülke olarak kalkınmamız ve refah seviyemizi yükseltmemiz mümkün değildir.
Anayasamızın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı  10. Maddesi , herkesin cinsiyet de dahil olmak üzere hiç bir ayrım gözetilmeksizin kanun önündeki eşitliğini vurgulamakta ve kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu belirtmektedir. Devamında ise devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulamaktadır. Anayasamız ile devlete, böylesine önemli bu görev yüklenmişken, kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet haberlerinin ülke gündemini çokça işgal ettiği şu zamanlarda , kadın ve aile ile ilgili izlenen politikaların ne derece yeterli olduğu tartışmalıdır. Ülkemizde kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü uygulamanın ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğini sağlayacak yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması ve  kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda konumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Aile içi şiddet ve kadının toplumsal hayata katılımı yönlerinden gerekli eğitim ve mevzuat değişiklikleri  yapılarak, öncelikle kadın ve erkeğin eşitliği ve birbirini destekleyen iki temel unsur olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve toplumun bu yöndeki zihniyet dönüşümünü sağlayan tedbirler geliştirilmelidir.
Yine  Anayasamızın 41. Maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” denilmektedir. Bu madde , kadın – erkek eşitliğinin topluma yansıtılmasında yine devletin önemini belirtmektedir.
Kadınlarımız sahip oldukları hakları bilmeli, bunların kendilerine sağladığı imkanların farkında olmalı ve kendilerinin bu haklarını özgür  bir biçimde kullanmaları için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen, hepimizin bildiği “KORUMA KARARI”ndan; fiziksel,cinsel,psikolojik ve ekonomik şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarla takibe maruz kalanlar yararlanabilir. Bu kararı aldırmak için bu şekilde şiddet gören veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlarımızın  bulundukları yerdeki  Aile Mahkemesine, Aile Mahkemeleri yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine, mülki amir ya da kolluk birimine başvurmaları gerekmektedir. Tedbir koruma  kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin uzatılmasına  veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. Bu ve bunun gibi kanun ve diğer normlarla kadına tanınan haklar konusunda toplum bilinçlendirilmeli, kadının gücünü yansıtması ve sosyal , siyasi ve ekonomik hayata katılması için idari ve hukuki alanda mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
Atatürk’ün bir çok batılı ülkeden önce Türk kadınına vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkı ile siyasi hayatta eşitliği elde eden kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta da bu eşitliği elde edemeden , ülke olarak istediğimiz seviyeye gelemeyeceğimiz açıktır. Ancak ,siyasi olarak erkeklerle eşit haklara sahip olan kadınlarımızın, ne yazık ki aktif olarak bu haklarını kullanmadıklarını da görüyoruz. Siyasette, devlet kurumlarında ve yerel yönetim kadrolarına kadın taban kotası getirilerek, kadınların karar mekanizmalarındaki temsil oranı artırılmalıdır.
Biz İYİ PARTİ olarak kadınlarımızı; Atatürk’ün bu yöndeki düşünceleri çerçevesinde , toplumda hakettği yere getirmeyi, gerek siyasi gerek sosyal ve ekonomik hayatta özgür ve bağımsız bir birey olarak aktif rol oynamalarını, hak ve özgürlüklerini anlayarak bilinçli bir şekilde hareket etmeleri için gerekli bütün imkanları sağlayarak fırsat eşitliğini gerçekleştirmeyi  hedefliyoruz.
İYİ PARTİ iktidarında, kadınlarımızın daha fazla güçlenerek kalkınmanın öznesi olmaları için gerekli tüm idari ve hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Kadın ve erkeğin toplumsal hayatta birbiriyle yarışan değil, birbirinin yanında olarak birbirini destekleyen iki temel unsur olarak yer alması sağlanacaktır. Kadının toplumda eşit haklara sahip olmasını sınırlayan tüm engeller ortadan kaldıracaktır. Siyasette, devlet kurumlarında ve yerel yönetim kadrolarında kadın taban kotası getirilerek kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsili artırılacaktır. Kadınlarımızın iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk ve aile büyüklerinin bakımı için ayrılan sosyal yardım kaynakları ivedilikle iki katına çıkarılacaktır. Yetişkin kadınlarımızın okur-yazarlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, kız çocuklarının eğitimlerini aksatmamaları sağlanacak ve 12 yıllık kesintisiz temel eğitimlerini tamamlamadan okullarını terk etmeleri yasaklanacaktır. Kadına karşı şiddet konusu ile etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Aile içi şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumumuzda zihniyet dönüşümünü sağlayacak tedbirler geliştirilecektir. Başta eğitim ve mevzuat değişiklikleri olmak üzere, gerekli her türlü önlemler alınacak, bu bağlamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim yönetimimizde “KADIN, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI” olarak yeniden düzenlenecektir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak uygulayıcı birim olarak güçlendirilecektir.  Kadınlarımızın yaşam biçimine ve kıyafet seçimine müdahale edilmesinin önüne geçilmesi konusunda yasal tedbirler artırılacaktır. Kadınların sosyal güvenceleri, eğitimleri, meslek edinmeleri ve analık görevlerini yeterince yapabilmeleri konusunda yeni düzenlemeler yapılacaktır.
 KARAMAN İYİ PARTİ İL TEŞKİLATI ve KARAMAN İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI olarak bütün bu gereklilikleri yerine getireceğimizin sözünü veriyor, kadınlarımızın daha İYİ imkanlarının olduğu daha İYİ bir gelecek diliyoruz.
YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2020 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com