M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

AYASOFYAYI KİLİSEYE ÇEVİRME TEŞEBBÜSÜ1923 yılı, Cumhuriyetimiz henüz kurulmamış, mütareke ve Sevr’den sonra düşman orduları İstanbul’da kol geziyor.
İşte tam bu sırada bir Fransız askeri birliği Ayasofya’ya yaklaşıyor. Ayasofya Camii havlusu içinde eğitim yapacağız, diye tutturuyor...
Devamını o günün Akşam gazetesinden hayret ve ibretle okuyacağınız belgenin aslı ve çevirisi aşağıdadır.
 “Ayasofya Camii
Meş’um mütareke devresinin iptidasında Hristiyan taassubu Ayasofya camiine musallat olmuştur. Bu camii kiliseye tahvil için her türlü vesaite müracaat ediyorlardı.
Miletus’la beraber firar eden papaz o devrede hemen her gün birkaç Rum kopili ile beraber gelir oralarda dolaşır, bir vukuat zemini ihdas etmek isterdi.
Günün birinde bir Fransız zabitinin kumandasında Madagaskarlı siyahilerden mürekkep bir müfreze Ayasofya meydanına geldi. Mütarekenin iptidasında iyi bir düşünce neticesi olarak camii muhafaza için ufak bir Türk müfrezesi camie konulmuştu. Siyahiler müfrezesinin oraya gelmesi Fransızların maksadını ifham ediyordu. Siyahi müfrezesi başlarındaki Fransız zabitiyle beraber camiin içine girmek istedi. Nöbetçi bunların girmesine izin vermedi. Cebren girmek ister gibi bir tavır almaları üzerine Türk müfrezesi hemen silahına sarıldı ve siyahiler çil yavrusu gibi dağıldılar.
Fransız zabiti nöbetçiye, zabitini çağırmasını söyledi. Cami muhafızı olan binbaşı çağrıldı. Fransız zabiti Türk binbaşısına bu müfrezenin cami avlusunda talim yapacağını söyledi. Binbaşı da oranın talim meydanı olmadığını beyan etti.
Fransız zabiti ile Türk binbaşısı arasında muhavere cereyan ederken camide bulunan Türk müfrezesinin kahraman başçavuşu geldi ve binbaşıya resm-i tazimi ettikten sonra dedi ki;
“Binbaşı beğ biz bu camii muhafaza edeceğiz! Bunlara söyleyin eğer cebren girmek isterlerse biz hem mukavemet eder hem de camii berhava ederiz.”
Binbaşı Fransız zabitine çavuşun söylediklerini tercüme etti. Fransız zabiti amirinden talimat alacağını söyledi. Müfreze, adliyenin altındaki sütunların altına çekildi ve orada birkaç gün bekledikten sonra çekildi, gitti.
Bu müfreze orada bulunduğu müddetçe Fenerin Rumları hemen her gün Ayasofya meydanına doluyorlardı. Fakat Türk zaferi bu Rum ümidini de ebediyen boğdu.
Dün İstanbul vilayetinden cihet-i askeriyeye yazılan bir tezkirede camiin kapısında artık muhafıza lüzum kalmadığı bildirilmiştir.” 
(Akşam Gazetesi Sayı 1815 Sayfa 1 / 1923 / 1339 27 Teşrin-i Evvel, belgeyi gönderen Sn Durmuş Ali Özbek hocama teşekkürler)


Mükremin KIZILCA
YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com