M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

1872-1906 YILLARI ARASINDAKİ ERMENEK’İN İDARECİLERİ“Ermenek’in 1872-1906 Yılları Arasındaki İdarecileri”[1]
Yıl
Kaymakam
Naib
Müftü
Mal Müdürü
Sandık Emini
1872-1873
Arslan Bey
Arslan Bey
Arslan Bey
Arslan Bey
Arslan Bey
1873-1874
Mehmed Sabri Efendi
Mehmed Sabri Efendi
Mehmed Sabri Efendi
Mehmed Sabri Efendi
Mehmed Sabri Efendi
1876
Osman Efendi
Mehmed Emin Efendi
Mehmed Emin Efendi
Ali Rıza Efendi

1877
Mehmed Raşid Efendi
İbrahim Kâmil Efendi
Mehmed Emin Efendi
Ali Rıza

1878-1879
Mehmed Raşid Efendi
Ali Rıza Efendi
Mehmed Emin Efendi
Ali Rıza Efendi
Hafız Hüseyin Efendi
1879-1880
Mehmed Raşid Efendi
Ali Rıza Efendi
Mehmed Emin Efendi
Mehmed Nafiz Bey

1881-1882
Nafiz Efendi
--
Mehmed Efendi
Haydar Efendi

1890-1891
Yusuf Ziyaeddin Efendi
Abdurrahman Hilmi Efendi
Mehmed Ayni Efendi
Recep Efendi

1891-1892
İzzet Bey
Abdurrahman Hilmi Efendi
Mehmed Ayni Efendi
Recep Efendi

1894-1895
Mehmed Hulusi Efendi
Mehmed Şefik Efendi
Mehmed Ayni Efendi
Hüseyin Hüsnü Efendi

1897-1898
Mehmed Selahaddin Efendi
Ahmed Kâmil
Ahmed Naci
Ahmed Efendi

1902-1903
Mehmed Selahaddin Efendi
Ahmed Kâmil Efendi
Ahmed Naci Efendi
Hâfız Mustafa Efendi

1906
Mehmed Nazif Bey
Abdülhalim Efendi
Ahmed Naci Efendi
Mehmed Emin Efendi


“Ermenek’te kaza idarecileri yanında kısa sürede birçok yeni memuriyet de ihdas edilmiştir.
1873-1874’te Tahrirat Kâtibi Mustafa Fahri Efendi, Vukuat Kâtibi Abdi Efendi’dir (AVS, 1290: 102). 1891-1895’te Nuri Efendi (AVS, 1308: 129; AVS, 1312: 192),
1900-1906’da Mustafa Nazif Efendi Ermenek Tahrirat kâtibidir (AVS, 1318: 294; AVS, 1320: 214; KVS, 1322: 81).”[2]
Ermenek’in kaza idare meclisi de XIX. yüzyıl sonunda düzenli olarak teşkil edilmiştir.
1872-1873’te Ermenek Meclis-i İdare-i Kaza’sında kaymakam, naib, müftü ve mal müdürü gibi atanmış üyeler yanında Ahmed Efendi, Mehmed Hilmi Efendi, Mehmed Efendi ve Ali Rıza Efendi gibi seçilmiş üyeler görev almıştır.
Kaza idare meclisinde bir kâtip de istihdam edilmiştir.
1872-1873’te Kaza İdare Meclisi kâtibi Abidin Efendi’dir (AVS, 1289: 106). 1873-1874’te Kaza İdare Meclisi üyeleri içinde Tahrirat Kâtibi de yer almaya başlamıştır. Meclisin üyelerinin büyük çoğunluğu aynen devam etmiştir (AVS, 1290: 102). Daha sonraki yıllarda Kaza İdare Meclisi’nin düzenli olarak teşkil edildiği anlaşılmaktadır.
1876-1877’de mecliste Ahmed Efendi, Osman Efendi ve Hüseyin Efendi üye iken Tahrirat Kâtibi Mustafa Fahri Efendi’dir (AVS, 1293: 126; AVS, 1294: 123; AVS, 1296: 189).
1879-1880’de meclisin Tahrirat Kâtibi Şevket Efendi, üyeler; Hacı Said Efendi, Hacı Hüsameddin Efendi ve Osman Ağa’dır (AVS, 1297: 117-118).
Tahrirat Kâtibi 1881-1882 Kâmil Efendi (AVS, 1299: 78), 1890-1891’de Nuri Efendi’dir (AVS, 1308: 121).
1890-1891’de kaza idaresinde Hacı Ali Efendi zâde Hacı Ahmed, Hacı İbrahim Efendi zâde Rıza Efendi, Hacı Burhan zâde Hacı Mehmed Efendi idare meclisinin seçilmiş üyeleridir (AVS, 1308: 121).
1891-1892’de mecliste iki yeni üye Hacı Said Efendi ve Hacı Hasan Ağa’dır (AVS, 1309: 129). 1894-1895’te idare meclisinin üyeleri değişmiştir. Hacı Ahmed Efendi, Hacı Emin Efendi, Reşid Efendi üye iken meclis kâtibi Nuri Efendi’dir (AVS, 1312: 192).
Kaza idare meclisinin XX. yüzyıl başlarında da Ermenek’in idaresinde etkili olduğu görülmektedir.
1900-1901’de kaza idare meclisinde Kacaman zâde Bekir Efendi, Kâmil Efendi, Osman Efendi ve Hulusi Efendi (AVS, 1318: 215),
1902-1903’te Hacı Sofu zâde Hacı Hâfız Efendi, Hoca zâde Kâmil ve Hacı Reşid üye olarak görev yapmaktadır (AVS, 1320: 214).
1906’da Müftü zâde Mehmed Reşid Efendi, Hacı Süleyman Ağa zâde Hacı Reşid Efendi, Hacı Haydar Efendi ve Nazif Bey zâde Mehmed Remzi Efendi Kaza İdare Meclisi’nin üyeleridir (KVS, 1322: 81).
XIX. yüzyıl sonlarından XX. yüzyıl başlarına kadar Ermenek Kaza İdare Meclisi’nde seçilmiş üyelerinin tamamının Müslüman olması Ermenek’te XIX. yüzyıl sonlarında çok fazla gayr-i Müslim yaşamadığının göstergesidir.
Bu dönemde az sayıda bir gayr-i Müslim nüfus burada yaşarken XX. yüzyıl başı itibarıyla gayr-i Müslim nüfus tamamen başka yerlere göç etmiştir.[3]
Araştırma
Durmuş Ali ÖZBEK
durmusaliozbek@hotmail.comBu yazı Barış Sarıköse çalışmasından iktibaslar yapılarak üretilmiştir.[1] (AVS, 1289: 106; AVS, 1290: 102; AVS, 1293: 126; AVS, 1294: 123; AVS, 1296: 189; AVS, 1297: 117; AVS, 1299: 78; AVS, 1308: 121; AVS, 1309: 129; AVS, 1312: 192; AVS, 1318: 214; AVS, 1320: 214; KVS, 1322: 81).(*)
(*) AVS; Adana Vilayet Salnamesi
     KVS; Konya Vilayet Salnamesi
Barış Sarıköse, XIX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Ermenek’in İdarȋ Yapısı, s. 703, 704
[2] A.g.e., s. 703
[3] A.g.e., s.705


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com