M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

1872'DE ERMENEK KAZASI
Osmanlı devletinde 1866 yılından itibaren eyalet ve vilayetler, bağlı yerlerin genel istatistiklerini ele alan salnameler çıkarmaya başlamışlardır.

O tarihlerde Ermenek’in bağlı olduğu Adana vilayeti de bağlısı bütün kaza, mahalle ve köylerin bilgi ve tarihi istatistiklerini ele alan salnameler yayınlamaya başlamıştır.

Yaklaşık elli yılda beşer yıl arayla 10 salname yayınlayan Adana vilayeti Ermenek ve Nevahi kazasını da geniş bir biçimde ele alarak idari, iktisadi, coğrafi ve sosyal istatistiklere yer vermiştir.

Bu salnamelerin tamamını edindim ve Ermenek ve Nevahi’nin 10 tarihteki tüm istatistiklerini günümüz Türkçesine çevirdim.

İnşallah 10 makale şeklinde yayınlayacağım.

 Aşağıda ilk makalemde: 1872 yılındaki ilk çıkan salnamede yer alan Ermenek ve Nevahi bilgileri yer almaktadır.

Salname nedir? “Osmanlı Devleti’nde merkezî yönetimin, nezaretlerin, askerî kurumların, vilâyetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata salnâme adı verilmiştir.” (TDV İ. A.)

ERMENEK İDARECİLERİ

Kaymakam: Aslan Bey
Naip: Hüseyin Şükrü Efendi
Müftü: Emin Efendi
Mal Müdürü: Ahmet bey
Sandık Emini: İbrahim Ethem Efendi

KAZA İDARE MECLİSİ

Kaymakam Bey
Naip Efendi
Müftü Efendi
Mal Müdürü
Ahmet Efendi
Mehmet Hilmi Efendi
Mehmet Efendi
Ali Rıza Efendi
Kâtip: Abidin Efendi

KAZA DAVA MECLİSİ (MAHKEME)

Naip Efendi
Hacı Abdülmümin Efendi
İbrahim Efendi
Maviş Ağa
Kâtip Ahmet Efendi
Nevahi Müdürü: Ahmet Bey
Kâtip: Abdullah Efendi

ERMENEK KAZASI

Bu kaza: biri Ermenek diğeri Nevahi adında iki nahiyeden oluşmaktadır.
İkisinin beraber 64 köyü vardır. 2509 hanede 11628 nüfus vardır.

Kaza merkezi Ermenek kasabasıdır.

Bu kaza 15 mahalleden bir araya gelip içindeki Ulucami’de Kıyamet günü ümmetinin günahkârlarının şefaatçisi ve yaratılanların en şereflisi olan peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin sakal-ı şerifi bulunmaktadır. Ermenek kasabasının fatihi ve bu cami-i şerifin banisi olan Karamanoğlu Musa Paşa ve Halil ve Mahmut ve İbrahim Beylerin özel türbeleri vardır.
Ermenek’te Sarı Alaeddin ve Erbah dede, ve Şeyh Pürçüklü, ve Nevahi Nahiyesinde de Şah geldi ve Şeyh Ahmet adında büyüklerden olan kişiler metfundurlar.

Ermenek kasaba merkezinde 10 cami-i şerif, iki minare, 81 mescit, 38 çeşme, 63 değirmen bulunmaktadır.
Kasabada bağ ve bahçe ve şehrin ortasında Sipas, Pir Pınarı, Havuzlu, Tekke, Musalla ve Cemle adlı mahallerde bol miktarda çıkan sular diğer mahallelerle bağ ve bahçelere dağıtılır.

Yetişen her türlü sebze ve meyve kasaba içinde sarf edilir. Arpa, Buğday, Çavdar, Pamuk çokça yetişir.

Nevahi’de de mercimek ve tütün yetiştirilip yerinde ve Ermenek’te sarf olunur.

Nevahi nahiyesi ortasından kaynayan Alanya yaylağı civarından çıkıp bu nahiyeden geçerek Ermenek önünde Göksu’ya kavuşur.

Ermenek kasabasında 250 kadar dükkân, mağaza, iki han, iki hamam, vardır.
Halkı iplik, alaca ve kuşak dokurlar. Demir aletleri, çizme, yemeni, edik, pabuç imal ederek kasaba içinde sarf olunur.

Ermenek’te beş ayrı yerde ilim tahsil edecek talebeye hazır 10 medrese, 69 mektep, bir kütüphane, bir Rüştiye mektebi ve bir harap Mevlevihane olup öğrenciler mektep ve medreselere devam ederler.

Eski eserlerden Göksu üzerinde kasabaya üç saat uzakta Görmeli köyünde sağlam ve sanat eseri bir köprü vardır. Bundan başka kasaba içinde ve dışında taş ve ahşap sekiz köprü daha vardır.

İçel Redif Taburu merkezi Ermenek kasabası olup bir depo ile telgrafhane inşa olunmuştur.

Not: Redif Askeri hakkında; Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine kurulan Asakir-i Mansurr-i Muhammediye ordusu ile tüm toprakları korumak mümkün değildi. Bu sebeple Eyaletlerde yardımcı birlikler oluşturuldu. Bu birliklere redif birlikleri denir. Ayrıca Redif birlikleri tımar sisteminin kaldırılmasıyla eyaletlerdeki güvenliği sağlama görevini de üstlenmişlerdir.

(1289 / 1872 Tarihli 1. Sayı Adana Salnamesi 106– 108. Sayfalar)

Mükremin KIZILCA

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com