M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ


Uzun süre Gargara (Ermenek / Güneyyurt) zaimi olan, Karaman’ın köklü ailelerinden Tartan Zadelerin anne dedesi Hafız Abdullah Efendi hakkındaki belge.

1792 yılından beri Gargara Zaimi (Zeamet sahibi) olan İbrahim Ethem Efendi 1828 yılında vefat edince Gargara zeameti boşta kalıyor.

O zamanlar zeamet diye, yirmi bin akçeden fazla vergi toplanacak kadar arazisi olan yerlere denirdi.

İbrahim Ethem Bey kendisi zamanla Yeniçeri Ocağından emekli olmuş Gedikli Başçavuşlardandı. Bu tür zatlar zeametlere talip oluyor ve işletiyordu.

İbrahim Ethem Beyin büyük gayretleriyle Gargara (Ermenek / Güneyyurt) arazileri ve yakın köy ekenekleri kırların tarlaya dönüştürülüp işletilmesiyle genişlemiş ve zeamet belli rakamın altına düşmekten de öte vergi gelirleri daha da artmıştı.

İbrahim Ethem Bey 1828 yılında vefat edince yine Gargaralı bir Yeniçeri emeklisi Gedikli Başçavuş olan Hafız Abdullah Efendi daha önce kiler sorumlusu olduğu padişah ıı. Mahmud’a bir arzuhal göndererek boşta kalan Gargara Zeametine talip oluyor.

1828 yılında Gargara Zaimi olan Hafız Abdullah Efendi uzun süre zeametin başında kalıyor.

Bu hususta 2. Mahmut’a yazdığı ve olumlu cevap aldığı arzuhallerin muhtevası aşağıdadır.

1792 GARGARA’DA BİR ZEAMET

Bu belgede Gargara’da bulunan bir zeametten bahsediliyor. 1792 ve 1828 yıllarında Gargara’daki zeametin sahipleri belirtiliyor, onların padişaha sundukları arzuhâllerde bu zeametin kendilerine ihsan edilmesi isteniyor.

20 bin akçeyi geçen vergiye sahip birliklere zeamet denmektedir. Bu sırada Gargara’daki zeametin vergi gelirlerinin 56 bin 631 akçe olduğu görülüyor.

Aşağıda parantezle bazı kelimelerini sadeleştirmekle yetindiğimiz belgelerin transkripsiyonunu ve Osmanlıca aslını bulacaksınız.

“Şevketlü mehabetlü kudretlü Padişah-ı âlem-penah efendimiz hazretlerinin vücud-ı hümayunlarını küdürât-ı kevniyeden (tüm dertlerden) masun (korunmuş) ve mahfuz eyle âmin!

Arzuhal-i kullarıdır ki:

İçel ve Saruhan sancaklarında Ermenek ve gayri nahiyelerde Gargara nam karye ve gayride 56631 akçe Enderun-i hümayun gediklü ilhakıyla (ekiyle) mutasarrıf İbrahim Edhem fevt olup (ölüp) zeamet-i mezbure mahlül (adı geçen zeamet boşta kalmakla) olmağla merahim-i şahanelerinden mercuvdür ki bu kullarına in’am ve ihsan olunması babında ferman Şevketlü mehabetlü kudretlü Padişah-ı âlempenah efendimiz hazretlerinindir.

Zeamet-i Ermenek, İçel ve Saruhan:
Benam-ı es-Seyyid İbrahim Edhem gediklü Enderun-i hümayun
Gargara tabi-i mezbur (Ermenek)
56631 sene 1207/1792

Bende: Hafız Abdullah kulları Çukadar-i Hazreti Şehriyari Molla Hadim

(Arzuhale Padişahın cevabı ve 1828’de Gargara Zeameti)

Cenab-ı Hüdavend-i cihan-i aferine
Şevketlü kerametlü kudretlü mehabetlü şecaatlü padişah-ı dil-âgâh şehinşah-ı bârgâh efendimiz hazretlerinden

Mübarek ve mes’ud vücud-i cihan-sur-i Rahimanelerini kaffe-i küdüratdan (bütün kederlerden) masun ve memun (korunmuş) ve serir-i saltanat-i şevket-masir-i tacdarilerinde ila kıyami’s-saa müstekar ve sebat-nemun ve cemi-i düşmen-i bed-endişlerini (düşmanlarını) eynemasaru ve haysüma teveccehu (nerede olurlarsa olsunlar) makhur ve zebun eylesün amin sümme amin!

Arzuhal-i kuludur ki İçel ve Saruhan sancaklarında Ermenek nahiyesinde Gargara nam karye ve gayride 56631 akçe zeamete mutasarrıf Enderun-i hümayun gediklülerinden zaimi Abdullah nam kulları fevt olmağla eltaf-i müteşa’ibetü’l-etraf-i mülükanelerinden mercüv ve mütezarra’dır ki (rica edilir ki) zeamet-i mezburu emsali misillü bu kuluna in’am ve ihsan ve ol vecihle çerağ-efruhte-i Şaduman buyrulmaları babında emr u ferman Şevketlü kerametlü kudretlü mehabetlü şecaatlü padişah-ı cihan-penah ebbede devletehü ve ebkahü (devleti ebedi ve kıyamete kadar sürsün) efendimiz hazretlerinindir.
Bende Mehmet Salih an Hazreti Şehriyari: Zeamet-i Ermenek, İçel ve Saruhan: Benam-ı Hafız Abdullah hane-i kilar-i hassa çukadar-i Şehriyari gediklü-i hümayun.
Gargara tabi-i mezbur (Ermenek) 56631 sene 1244/1828”

(Kaynak: B. D.A.G.M İstanbul: Babı Asafi divan-i hümayun Beylikçi Kalemi: Hat 01587-00024-0001-002)


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com