M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

KOP BÖLGESİ GELECEĞİ İNOVASYONDA ARIYOR
KOP KOBİ Mentör Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.

KOP İdaresi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Innopark Konya işbirliğiyle yürütülen KOBİMentör Projesi tamamlandı. Proje ile KOP Bölgesindeki 55 KOBİ mentörlük sürecine alınarak, yeni Türkiye markaları oluşturulmasına katkı sağlamalarına yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin uygulayıcı olarak yer aldığı ve  Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerindeki KOBİ’lerin; dijital teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ve yenilikçi uygulamalarla küresel ölçekte rekabet edebilmesinin önünü açmayı amaçlayan ‘KOBİ Mentör Projesi’ kapanış toplantısı ile sona erdi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ile akademisyenler, sanayici ve iş insanlarının katıldığı kapanış toplantısında katılımcılara proje çıktıları hakkında bilgiler verildi.

“Üretimin Bel Kemiği KOBİ’leri Güçlendirmek Öncelikli Görevimiz Olmalı”
İmalat sanayinde faaliyet yürüten KOBİ’lerin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapmalarının dünyanın gelişmiş ülkeleriyle olan rekabette büyük önem arz ettiğini ifade eden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, üretimin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirterek; “Bugün KOBİ’lerimizin atacağı her adımın yaşadığımız coğrafyanın biraz daha ilerlemesine katkı sunacağına inanıyoruz. İdare olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altına girdiğimiz 2018 yılı Haziran ayından bu yana, Sayın Bakanımızın KOBİ’lere verdiği önem ve destek doğrultusunda Bölgemizde yer alan KOBİ’lerin güçlendirilmesi konusu çalışmalarımızda ayrı bir yere sahip oldu. Mentör, bir firmanın yol arkadaşıdır. Tüm iş süreçlerinde firmayla iş birliği yapan, yönlendiren, firmaya bilgi desteği sağlayan ve doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan araçtır. Özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte geleneksel mentörlüğün yanı sıra e-mentörlük uygulamaları da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Biz de paydaşlarımız ile birlikte KOBİ Mentörlük projesi ile KOBİ’lerimizin, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda hem daha doğru planlama yapma imkânı bulmasını hem de ayırdıkları kaynakları daha verimli kullanmasını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yer alan 55 KOBİ’ye inovasyon konusunda uluslararası rekabetçilik kapasitelerini geliştirmelerine ve sürdürülebilmelerine destek olmak amacıyla bir yıl boyunca Innopark öncülüğünde mentörlük hizmeti verildi. Ayrıca proje ile Ar-Ge, inovasyon, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Ar-Ge proje önerisi hazırlama gibi konularda farklı zamanlarda 24 kez eğitim düzenlendi ve sanayicilerimiz bilgilendirildi. Proje faydalanıcılarımız olan KOBİ’lerimizin de bu bir yıllık sürede projeyi sahiplenmeleri ve sürece dâhil olmaları projemize önemli katkılar sağladı” dedi.

“Bir Medeniyet Kurgulayacaksanız, Bilgi Üreteceksiniz”
Türk sanayicisinin üretmekten yana hiçbir sıkıntısı olmadığını ancak birlikte çalışma ve profesyonelleşme noktasında desteğe ihtiyacı olduğuna değinen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da  KOBİ Mentör Projesinin kamu, üniversite ve sanayi iş birliğine önemli bir örnek olduğunu dile getirerek; “Ülke olarak ne zaman üniversitelerimizdeki bilgi birikimi sanayimize aktarabilirsek o zaman teknolojik anlamda hakikaten gelişmiş bir ülke haline dönüşürüz. Bu konuda Avrupa ülkelerinden çokta geri kalmadığımızı düşünmüyorum. Gerçekten bizde de ciddi bilim insanı gücü var ancak bir türlü bu potansiyel sanayi ile bir araya gelemiyorlar. Bir medeniyet kurgulayacaksanız, bilgi üreteceksiniz. Eskiden Ar-Ge’nin önemi tam olarak bilinmezdi, kazancın önemli bir kısmı reklama ayrılırdı ve kârlılık bu şekilde sağlanmak istenirdi. Zamanla bunu bilir hale geldik. Avrupa’dan bir ürün alırsınız 1800’lü yıllardan gelen bir firma olduğunu anlarsınız. Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve İslam ülkelerinde ise bir türlü markalaşma konusunda adım atamıyoruz. Sermaye birikimi var, aile şirketleri bir araya geliyor ama ittifak yapmamız gereken konuların dışında farklılıklarımızı ön planda tutmamız sebebiyle bir araya gelemiyoruz. Birlikte çalışabilme, profesyonelleşebilme konularını çözebilirsek çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Buradan hareketle savunma sanayisinde diğer teknolojik alanlar da kendinize yetebilecek seviyedeyseniz ve ekonominizde üretime dayalı ise yöneticileriniz ülke menfaatlerini korumada çok daha dik durabilirler. Ülkemizde hamdolsun son yıllardaki gelişmelerle birlikte kendi oyununu kuran ve oyunbozan bir konuma geldi. KOBİ’leri küçümsemeyelim, çünkü sanayinin belkemiği onlardır. Bugüne kadar az yaptık ama bununla yetinmiyoruz, daha çoğunu yapmak zorundayız. Bu projede olduğu gibi bütün projelerde üniversitelerimiz olarak her an yanınızdayız.” dedi.

“KOBİ’lerin İnovasyona Dayalı Dinamik Yapıya Dönüşmelerini Önemsiyorum”
Bölgedeki 54 KOBİ’yi geleceğe hazırlayan, inovatif yapıya kavuşturarak dünyanın gelişmiş ülkelerindeki KOBİ’lerle rekabet edebilir hale gelmesi ve böylelikle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını amaçlayan KOP KOBİMentör projesinin oldukça önemli olduğuna inandığını söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde en önemli rolü KOBİ’lerin üstlendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hızla gelişen süreçte rekabetin yerleştirilmesi ve sürdürülmesi, değişen koşullara ve yeniliklere hızlı uyum sağlamak yeteneğine sahip olan KOBİ’lerin ayakta kalması ekonominin dinamiği için de gereklidir. Sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel açıdan da önemli işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmekte olan ülkelerde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi desteklenmeleri gerekmektedir. İşte bu nokta da KOBİmentör Projesinin seçilen KOBİ’lere eğitim, danışmanlık ve diğer geliştirici hizmetleri alması sağlanmasının yanı sıra Ar-Ge ve tasarım merkezi kuruluşu, üniversitelerle işbirliği, yeni ürünler geliştirme, uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projelerinde rol alma fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi gibi pek çok konuda destek verecek olması hayati bir konudur. KOBİ’lerimizin daha dinamik bir yapıya dönüşmesini sağlayacak bu projenin, inovasyona dayalı olarak yürütülüyor olmasını da ayrıca önemsiyorum. Dünya artık inovatif düşüncelerin her geçen gün biraz daha önemini artırdığı bir sürece doğru gitmektedir. Hemen hemen her alanda yenilikçi düşüncelerin önemi artmakta bunu yakalayabilen kişi, ülke ve şirketlerin önü açılmaktadır.  Biliyoruz ki inovasyon konusuna değer veren sanayiciler, akademisyenler, araştırmacılar hatta toplumlar ülkenin geleceğine ışık tutacaktır.”

“Şehrimize ve Sanayimize Değer Katacak Her Türlü İşbirliğine Hazırız”
Sözlerine projeye finansman desteği sağlayan KOP İdaresine, uygulayıcısı Necmettin Erbakan Üniversitesine ve hizmet tedarikçiliği rolünü üstlenen Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesine teşekkür ederek başlayan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KOP Bölgesindeki KOBİ’lerin içerisinden ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak hedefiyle hayata geçirilen KOBİMentör Programı kapsamında 30'u Konya'dan, 24'ü ise Aksaray, Karaman ve Niğde gibi bölge illerinden olmak üzere toplam 55 KOBİ'ye mentörlük, danışmanlık ve geliştirici hizmetler verildiğini belirterek; “Bu projenin etkisiyle   KOBİ’lerimizin 2020 yılına, önceki yıllardan daha farklı bir ufukla, daha yenilikçi ve inovatif olarak başlayacaklarını umuyorum. Ama tabii sadece bu 55 KOBİ’mizin, inovatif KOBİ haline dönüştürülmesi yetmez. Aslında Konya sanayimizin de, ülke ekonomisinin de bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin topyekûn bir seferberlik halinde, ürettiği katma değeri artırması ve yönetim biçimleriyle, satış-pazarlama teknikleriyle daha inovatif hale gelmesi şart. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve 2019 yılında da devam eden zorlu ekonomik süreç bize, üretim, pazarlama, yaşam biçimi gibi birçok alandaki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. KOP İdaremizin, Necmettin Erbakan Üniversitemizin, Innopark’ın birlikte çalıştığı KOBİMentörlük projesi ile programa katılan KOBİ’lere verilen hizmetler sayesinde 2 adet patent başvurusu, 1 adet kalkınma ajansı proje başvurusu yapıldı. Yine programa katılan KOBİ’lerimiz için TÜBİTAK ve KOSGEB’e sunulmak üzere 14 adet Ar-Ge proje çalışması başlatıldı. Başlatılan projelerin büyük kısmı desteklenmeye uygun bulunarak uygulama safhasına geçti” şeklinde konuştu.

“Akademisyen ve Öğrenci Sayısı Konya İçin Avantaj”
Kendisinin de bir Mentör olduğunu söyleyen Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, kamu, üniversite ve sanayi işbirliği ile alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü çok önemli çalışmalar bulunduğunu ifade etti. Hazırlanan Strateji Eylem Planında yer alan başlıklardan birisinin de ‘İşbirliği ve Kurumsallaşma, İletişim ve Algının Oluşturulması’ maddesi olduğuna dikkat çeken Konarılı, “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaları göz ününde bulundurursak, Ankara bu konuda İstanbul’dan daha ileri seviyede.  Çünkü gerek akademisyen sayısı gerek Teknokent sayısı ve gerek bilişim merkezleri sayısı olarak daha fazla. Bunun yanında Teknokentlerin sayı üstünlüğünün yanı sıra satışlarının da fazla olması gerekmektedir. Konya’nın potansiyelini incelediğimizde, buradaki akademisyen sayısı, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı olarak çok iyi durumdayız. İki adet Teknokentimiz var ve doluluk oranları çok güzel. Konya, sanayi sicil belgesi bakımından Türkiye genelinde beşinci sırada, inşallah en kısa zamanda bu sayınında artacağına inanıyorum. Projenin tüm KOP Bölgesine ve ülkemize önemli katkılar sağladığına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, KOBİ Mentör Projesinin uygulanması ve proje çıktıları hakkında katılımcılara sunum yaptı.YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com