M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SESLERMuhterem Okurlarım. Bu, Makalemizde, Orta Toroslardan: Yükselen, seslerin, neleri ifade ettiğini; Sizlere, anlatmaya, çalışacağım. Bildiğiniz, gibi, Ülkemiz 777.000. km2 toprağa: 82 Milyon, 250 bin, nüfusa sahiptir. Ülkemizin, toprağını, taşını, ormanlarını; Akar, sularını, göllerini, her şeyini: En, ufak, detaylarına kadar imar etmeliyiz ki! Geçmişimize, sahip, çıkmış olalım. Atalarımızın, bizlere, emanet ettikleri; Bu, cennet, vatanımızı daha: Çok, gelişmiş, verimli topraklar olarak; Bizden, sonra, gelecek nesillere: Ülkemizi, imar, edilmiş olarak; Teslim, edersek, torunlarımızın: Dualarını, almış, oluruz. Onlar, da, yaşamları boyunca; Ülkemizi, daha, müreffeh: Yaşanabilecek, halde, kendilerinden sonra; Gelecek, nesillere, devrederler. Devran, kıyamete, kadar böyle döner gider. Taşeli Yöresi, çocukları, olarak: Bölgemize, içtenlikle, bir bakmak istiyorum; Taşeli Yöresini, hudutlarıyla, beraber: Öncelikle, hepimiz, bilgi sahibi olalım. Taşeli Yöresi, Mersin/Tarsus İlçesi, sınırlarından başlar. Niğde, hududutları, lokantalar semtini; Takip, ederek, Konya/Ereğlisi yüksek dağları sınırlarını geçerek: Konya/Kulu, hududundan, Konya/ Taşkent İlçesini; Takiben, Torosdağlarının, eteklerinden geçip: Alanya, sınırlarını, takip, eder. Gazipaşa, Anamur, Bozyazı, Silifke İlçesini, takip ederek; Başladığı, Tarsus, İlçesine kavuşur. Kısaca, kabataslak, çizmiş olduğumuz bu hattın: İçinde, kalan, bölgeye; Taşeli Yöresi, adı, verilmiştir. Bölge’nin, yüz ölçümü, 180.000. km2. Genellikle, bizim, çok ilgilendiğimiz: Taşeli Yöresi, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler İlçelerini; Bağrında, barındırmaktadır. Bizim, asıl, hedefimiz: Misakı Milli Hudutlarımız, içinde, dalgalanan; Alkanlara, boyanmış, Ayyıldızlı, barağımızın: Kıyamete, kadar, var olup dalgalanmasıdır. Bayrak, kutsaldır, ülkemizin temsilcisidir. Türk Milleti, medeni, milletler seviyesine yükselip; Daima, yaşayacak, var olacaktır. Atalarımız, hür, yaşamışlar. Vatanımızı, bayrağımızı, bizlere emanet etmişler. Bizler, de, vatanımız bayrağımızı: Gelecek, nesillere, teslim edeceğiz. Kültür, değerlerimize, sıkıca sarılıp sahip çıkmalıyız. Geçmişi, olmayanın, geleceği olmaz. Türk Kültür ve Medeniyeti, bizim, maddi manevi varlıklarımızdır. 16. Ncı, Yüz yılın, sonunda, 17. Ncı, yüz yılın başında; Yaşadığı, tahmin, edilen: Karacaoğlan ve Pir Aksakal Ümmi Sinan; Türk Kültür ve Medeniyetin, geçmişteki, temsilcileridir. Bu, Muhterem ve mütevazı, insanları: Türk Milletinin, örnek, almalıdır. Taşeli Yöresini, Karacaoğlan ve Pir (Evliya) Aksakal Ümmi Sinanı; Çok, iyi, özümseyen: Tüm, yönleriyle, inceleyip araştıran; Onları, alıcı, gözle görebilen: Araştırmacı Gazeteci Yazar Mustafa ERTAŞ; Karacaoğlan ve Pir Aksakal Ümmi Sinanı: Taşeli Yöresini, yazmış, olduğu 14 kitap ve elleriyle çizdiği; İki, adet, Taşeli Yöresi haritasıyla: Çok, güzel, anlatım usulüyle bizlere anlatmıştır. Mustafa ERTAŞ’IN, yazmış, bu eserleri okuyunca; Çok, faydalanmış, olacaksınız. Yazar’ın, en, son yazdığı kitap: ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SES; Adını, taşımaktadır. 455 sahifedir, kitabın, sonunda: Taşeli Yöresi, Bölge Haritası ve Taşeli Yöresiyle; İlgili, fotoğraflar, 10 sahifelik: Alana, yerleştirilmiştir. Harita ve resimler; Taşeli Yöresini, açık ve net olarak: Anlatmakta ve tanıtmaktadır.  Kitabı, içeriğiyle, gerçekten okumaya değer buldum. Çok, değerli, bir eser olmuştur. Taşeli Yöresini, her, yönüyle bu kitapta görebilir ve okuyabilirsiniz. Kitap, birinci, hamur kâğıda basılmıştır. Akıcı, bir, üslûpla kaleme alınmış olup; Kitapta, Karacaoğlan’ın, kimdir olduğunu: Edebi Kişiliğini, Kimliğini ve Hayatını göreceksiniz. Karacaoğlan’ın, 17.Nci, Yüz yılda, yaşadığı sanılıyor. Asıl Adı, İsmail, Halil yahut Hasan. Göçmen, Türkmen, obalarında yetiştiği rivayet edilmektedir. Konuyla, ilgili, araştırmalar yapan; Kitap, yazan, insanlar vardır. Ahmet Kutsi Tecer, Şükrü Elçin, Fuat Köprülü, Cahit Öztelli: Karacaoğlan’ın, 17. Nci. Yüz yılda, yaşadığını iddia ediyorlar. Karacaoğlan, Şiirlerinde, Abaza Hasan Paşa’nın öldürülmesinden; Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın, Avusturya Sefiri, gibi tarihsel dönemlerden bahseder. Karacaoğlan’ın, şiirleri, aşk ve doğa üzerinde kuruludur. Sıla, özlemi, en çok değindiği konulardır. Karacaoğlan, Sıkça, Elif, Zeynep, İsmi kan adlı kadınların isimlerini kullanır. Gerçekçi ve özgün, şiirleri, vardır. Kendisine, ait, toplam 500 şiiri olduğu bilinmektedir. Karacaoğlan, Türk Âşık Edebiyatına, yeni bir söyleyiş getirmiştir. Karacaoğlan’ın, birçok, şiiri bestelenmiş: Çalınıp, söylenmektedir. Karacaoğlan’ın, doğum ve ölüm, tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Doğum tarihi, 1015 (1606) 1045 (1689) yıllarına; İşaret, edilmektedir. Esas Adı Mehmet, Hasan, Halil ve Smail (İsmail) midir? Karar, vermek, çok zordur. Kabul, gören, bir görüşe göre: Karacaoğlan’ın, Adana’nın, Feke İlçesi Göğçeli Köyündendir deniyor. Bir, görüşe, göre Karacaoğlan’ın doğum yeri; Osmaniye, İli’nin, Bahçe/Farsak beldesi deniyor. Başka, bir, görüş Karacaoğlan Osmaniye/Kadirli/ Yusuf İzzettin (Bin boğa) de dünyaya geldi denilmektedir.  Başka, bir, iddia Karacaoğlan: Mersin İli’nin, Mut İlçesi/Çukur Beldesinde doğdu deniyor. Diğer, bir, iddia Gaziantep/Nizip/Kilis Musabeyli’de doğdu deniyor. Başka, bir, iddia Karacaoğlan; Karaman İli’nin, Ermenek İlçesinde, doğdu denmektedir. Karaoğlan’a, Türkmenistan, Azerbaycan, Balkanlar, Karacaoğlan’a sahip çıkıyorlar. Karacaoğlan’ın, Mezarı, Yunus Emre, gibi ülkemizin birçok yerine: Karacaoğlan’ın, mezarı, yapılmıştır. Elimizde, Karacaoğlan’la, ilgili çok belgeler var. Araştırmacı Gazeteci Yazar Mustafa ERTAŞ, başta, olmak üzere; Taşeli Bölgesi, Yazarları, olarak: Bizler, de, iddia, ediyoruz. Karacaoğlan, Taşeli’nin, Sarıveliler İlçesinin, çocuğudur. Sarıveliler İlçesinde, doğup, büyümüştür. Kanıt, Araştırmacı Gazeteci Mustafa ERTAŞ’IN, 14 Kitabı, İki Adet Bölge Haritası. Bu, iddiaları, açıklamaya devam ediyorum. 1610 Polonya, doğumlu, Albert Bobouwskinin, 1650 yılında yazdığı; Mecmua-i Sâz û Söz Eseri, başta gelen Eserlerdendir. Karacaoğlan la, ilgili, aşağıdaki:
ŞİİRİ BESTELENMİŞTİR:
Medet Allah’ı seversen,
Gel imdi dilber gel imdi,
Hasretinden ciğerciğim,
Delindi dilber delindi. (Saka oğlu: 2004-872)
Bir, çok, yazar, şair,  araştırmacı, ilim adamı; Karacaoğlan’ın, on, yedinci, yüz yılda yaşadığına işaret eder. Âşık Ömer’in, Şair namesinde.
Öksüz, âşık deyişleri aseldir,
Karacaoğlan ise eski meseldir,
Ezgisi, çağrılır keyfe keseldir,
Biz, şair saymayız öyle ozanı. (Saka oğlu, 2004-56)
Karacaoğlan’ın, şiirlerinde, Ercişli Emrah, Âşık Kerem, Âşık Sefer Ali (Azerbaycan/Kaşıkçı Kul Mustafa, Gündeş oğlu, Gevheri, Âşık Ömer, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah. Vb. Şiirler, yabancı, dillere çevrilir. Karacaoğlan, şiirlerinde, ayrılık, yoksulluk, ölüm gibi olayları dile getirmiştir. Karacaoğlan, Hak ve Halk, Aşığıdır. KARACAOĞLAN’IN ELİF ŞİİRİ:
İncecikten, bir kar yağar,                                     Şu, yalan, dünyaya geldim geleli,
Tozar, Elif, Elif diye,                                              Tas, tas, içtim aguları sağ iken,
Deli, gönül abdal olmuş,                                      Kahpe, felek, vermez benim,                                     
Gezer, Elif, Elif diye.                                             Viran, oldum, muradım mor sümbüllü bağ iken                                                                                           Belgelerde,  görüldüğü, gibi; Karacaoğlan’ın, Taşeli Bölgesinde, Sarıveliler/ İlçesinde: Doğup, büyüdüğünü, öz Türk, Türkmen; Yörük, çocuğu, olduğunu görürüz. Tekrar, ediyorum! Gazeteci Araştırmacı Yazar Mustafa ERTAŞ: Taşeli Yöresi ve Karacaoğlan la, ilgili, 14 Kitap yazmış; Kendi, elleriyle, iki adet bölge haritasını çizmiş: Halkın, hizmetine, sunmuştur. Mustafa ERTAŞ’IN, 14. Üncü, kitabı; ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SES: Adını, taşımaktadır, arkadaşımız; Araştırmacı Gazeteci Yazar Mustafa ERTAŞ’I, halkın, hizmetine: Sunduğu, değerli, bilim ve kültür, hizmetleri nedeniyle; Kutluyoruz, tebrik, ediyoruz. Kalemine, yüreğine, sağlık diyoruz. Başarılı,  çalışmalarının, devamını diliyoruz. 
Devam Edecek.
Mehmet ŞİMŞEK
Art. Yazar. Konya/Türkiye.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com