M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

ERMENEK’TE KURULAN MİLLİ MECLİSArkasından atılan bir kör kurşun ayağına isabet etmiş ancak az vakitte iyileşmiştir. 
Asilerden 18 ölü olup onları da bir gün sonra gömdüler.
Esir edilen asiler arasında üç yaralı vardı. Eşkıya takımlarından Hasan Onbaşı, Mustafa Çavuş ve Davut adlı bir çete başı da vardı.
Asilere Hadim nahiyesinin Alata, Çetmi ve Bolay köyleri ahalisinden gelenlerle beraber Nevahi nahiyesi köylerinden de katılanlarla çoğalmışlardı.
Akşam jandarmalarla kazalardan gelen askerler Keben başına ve Bileği taraflarına devriye karakol çıkardılar. Bir gün sonra kuşluk Gargaradan İbrahim Efendi Hoca geldikten biraz sonra Rıza Efendi (Gargara Muhtarı) de geldi.
Asiler dağılıp giderlerken çete başı Mustafa Asım,[1]  Beyşehirli Nuri [2], Karamanlı Çakıcı Hasan Hüseyin adında birisi [3] ve yaralı olarak Hotamışlı Hüseyin Efendi Gargara köyüne geri dönerler.
İbrahim Efendi Hoca Gargara köy halkına: bu herifleri hapsederek muhafaza edip hükümete teslim edelim sonra sorumluluk size ait olur diye, bağırıp asiler ile çatışma yerine gelerek Gargaraya geri döner.
Gargarada bulunan nahiye müdürü Ömer Efendiye durumu anlatması için adı geçen iki kişiyi köyün okuluna hapsederler. Müdür Ömer Efendi işlerin umulduğu gibi gitmediğini ve gitmeyeceğini anlayınca bunları okulda koruma altında tutmaya mecbur kalır.
Akşamdan sonra beş on silah atılıp, asiler basıyor, diye İbrahim Efendi Hocayı şehit ederler. Asi reislerini salıverirlerse de Alata (Taşkent – Balcılar) köyünde bulunan efendileri sağ salim göndereceklerine dair Mustafa Asım’a talak üzerine yemin ettirirler ve yakalarını bırakıverirler.
Mutasarrıf Bey ve beraberindeki beyler ve askeri kuvvetiyle Gargara köyüne gider ve akşam geri döner.
Çarşamba günü Mutasarrıf Bey gitmek üzere hazırlığını yaparken Ermenek eşrafı, birkaç gün daha kalmasını, kendisi kalmasa bile diğer kazalardan gelenlerle kumandanlarını birkaç gün daha burada bırakmasını istirham ederler.
Kendisinin kalamayacağı gibi askerleri de bırakamayacağında diretmesi üzerine Ermenek eşrafı toplanarak durumu müzakere ettikten sonra, Ermenek askerlik şubesinde 30 kadar jandarma olduğunu, yeterli ve çalışır silahlarının olmadığını beyanla kendilerine askeri güç bakımından yeterli hale gelinceye kadar birkaç gün daha kalmalarını Mutasarrıf Beyden tekrar rica ettiler.
Ermenek’te bir Milli Meclis kurulmasına oy birliği ile karar verildi. Bu meclis yeterli savunma için yüz kişiyi askere yazacak, bunlara yeterli silah temini için para toplayacak ve Ermenek’i tekrar geri dönmeleri muhtemel olan asilerin saldırısına karşı koruyacak bir güç oluşmasını sağlayacaktır. Sekiz kişiden oluşan meclis üyeleri seçildikten sonra toplantıdan ayrıldılar.
Eski kaymakam Nazım Bey ayrılışında Van Vilayetinin (?) kazası kaymakamlığına tayin olununca Mut’ta bulunan İbrahim Fehmi Bey daha önce Ermenek’te nüfus memurluğunda on sene görev yapmış olması nedeniyle memleketin halini bilen, her şeye vakıf, gayretli ve güçlü bir kişi olduğundan Ermenek Kaymakamlığına atanması vilayet yüksek makamından istirham edildi.
Valilik tarafından bu istek uygun bulunarak eşkıya takibi için Mut’ta bulunan Nazım Beye durum bir telgrafla bildirildi. Nazım Bey de bir telgrafla birkaç gün sonra Ermenek’e hareket edeceğini haber verdi.
Çarşamba günü akşamüzeri Nazım Bey Ermenek’e geldi.
(DEVAMI VAR)
Kaynak: Remzi ve Mehmet Tüzün’ün babaları Ermenekli Hüseyin Ağanın (Tüzün) tuttuğu notlar.
Belgeler: Osmanlıca olarak Dr. Alaeddin Atalık’ın babası merhum Vacit Atalık
Sadeleştiren: ا ب ج ile ABC arasında köprü, Arşiv uzmanı – Gazeteci - Yazar: Mükremin Kızılca
[1] Hadim nahiyesinin Sarnıç köyünden imiş, dava vekilliği yapıyor, Karaman'ın asiler tarafından işgali sırasında iki gün kaymakam vekili olup Ermenek’ten gelen telgraflara bilgi veren, sonra kuva-yı milliye intikal edince kaçarak Aladağ ve Hadim köylerinden bazılarını kışkırtarak isyana sebep olan kişidir.
[2] Bu zat eski Hadim nahiye müdürü imiş, 1329 – 1330 / 1915  – 1916 tarihlerinde Ermenek’te Beyşehirli Rifat Efendi namında bir tahrirat kâtibi vardı onun biraderi, Ermenek’te beraber bulunuyorlardı.
[3] Bu zat hırsız ve eşkıya takımından olup asilerin Karamanı işgali sırasında hapishaneyi boşalttıklarında hapiste imiş.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com