M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

NASİHAT HEYETİNE YAPILAN İŞKENCELERKurtuluş Savaşında Ermenek’te Yaşananlar
10. bölüm
Aynı saatlerde Alata köyünden Hacı Metin Ağa Zade Ahmet ve Feyzi efendiler geldiler.
Bu iki zat Nahiye tarafına gittikleri Cuma günü akşamı (Kışla köyü mezrası) Yeniceköy’de Paşa Bey Zadelere misafir olurlar. Çetelerin Dindebol (Katranlı) köyünde olacağını haber alıp Ermenek’e bilgi veren bir mektup yazarlar. Sabah erkenden bu mektubu gönderecekleri sırada Dindebol köyüne gece asiler gelir ve Efendilerin Yeniceköy’de olduklarını haber alırlar.
Sabaha yakın on kadar eşkıya Yeniceköy’de Efendilerin bulunduğu evin etrafını sararlar. Eşkıya Efendilerin atlarına binerler ve Efendileri önlerine katıp yaya olarak götürmek isterler.
Yaya olarak götürmenin imkânı olmayınca Efendiler başka binek hayvanı bulunmasını rica ederler ve hayvanlarla Dindebol köyüne götürülürler. Eşkıya başı olan Mustafa Asım ve eski Hadim nahiye müdürü Beyşehirli Nuri, Karamanlı Çakıcı Hasan Hüseyin ve Hotamışlı Hasan Efendi de oradalarmış. Yanlarına götürdüklerinde İbrahim Efendi Hocayı ayırarak diğer efendilerin tamamını hapsederler.
Eşkıyanın edepsiz ve zalim takımından Karamanlı Çakıcı, Habillerli Hasan Onbaşı ve Alatalı Davut namında kişiler bazı işbirlikçileriyle beraber Efendileri soyduktan sonra çok şiddetli bir biçimde döverler.
Yapmış oldukları işkence ve hakaretleri yabancı Hristiyan bile olsa bu vahşi zalimlerin yaptıklarını yapmazlardı. Güya Hacı Metin Ağa Zade Ahmet Efendi Kuvve-i milliye reisi Feyzi Efendi daha önce Gargaraya gelip de geri dönen Hadimlilere Ermenek’ten üç bin lira götürüp vermiş. Bu bahaneyle bu iki zata vahşice hakaret ve işkence etmişler. Bu efendilerin yanlarına birkaç asi katarak Hadım Alata köyüne kadar elbiseleri soyulmuş bir halde, yağmur altında, döve döve, hiçbir insanlık ve vicdana sığmayacak derecede işkencelere maruz bırakılarak iletirler.
Efendiler giderken yolda asi reislerinden Yusuf Kenan rast gelir, o da asilere katılarak Alata’ya girerler.
Alata’ya girdiklerinde Efendilere köy eşrafı ve ileri gelenleri azami derecede saygı gösterirler. Ancak bazı eşkıya kakımı hakaretlerini sürdürürler, bunun nedeninin de Davdas nahiyesine bağlı köylerdeki ahalinin ileri gelenleri tarafından yanlış bilgilendirilmeden dolayı teşvikinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu durum daha sonra kesinleşmiştir.
Alata köyünde bulunan asi çete reislerinden birisi Beyşehirli Rifat Efendi (daha önce Ermenek’e tahrirat başkâtipliği yapmış daha sonra Karamanlı asi eşkıyanın yazı işlerini yürütmüş kişi) imiş, …
Rıza Efendi Rıfat’ı kandırarak “bu sizin kuvvetiniz azalır, bununla Ermenek’i işgal etseniz bile mukavemeti sürdüremezsiniz, bu nedenle beraber gidelim, aşiretten 100 – 200 silahlı, mavzerli adam tedarik edelim, arkalarından yetişelim.
Rıfat bu fikre uyarak Mustafa Asım’a durumu bildirin, der. Halimiye’ye kadar Ermenek’e hareket etmemek üzere özel adam çıkarır, Rıza Efendi ile beraber hareket ederler, şu suretle ki:
Rıfat’ın Mustafa Asım’a gönderdiği adam Dindebol köyüne gelip durum malum olunca orada bulunan nahiye ileri gelenlerinin tarif ve teşvikiyle olmalıdır ki Rıza Efendinin desise edip firar ettiğini Mustafa Asım’a söylemişler.
Rıza Efendiyi tutmak üzere arkalarından birkaç kişi gönderirler. Rıza Efendi Rıfat ile aşirete geldiklerinde Rıfat yanında silahlı asker toplayıp kendilerine katılmalarını telkin edip aşiretin ileri gelenlerini tenhaya düşürüp kendisinin bu yolda desise ile çıkıp Hacı Metin Ağa Zade Ahmet ve Feyzi efendilerin Alata’da olduklarını söyler. Bu suretle aşiretleri gezerek Başdere’den Halimiye’nin üstüne geldiklerinde asiler bozulup kaçarken önlerine gelenlerden haber alıp Rıfat korku ve endişeye kapılarak Hadim tarafına kaçınca Rıza Efendi Ermenek’e gelip durumu anlatır.
(DEVAMI VAR)
Kaynak: Remzi ve Mehmet Tüzün’ün babaları Ermenekli Hüseyin Ağanın (Tüzün) tuttuğu notlar.
Belgeler: Osmanlıca olarak Dr. Alaeddin Atalık’ın babası merhum Vacit Atalık
Sadeleştiren: ا ب ج ile ABC arasında köprü, Arşiv uzmanı – Gazeteci - Yazar: Mükremin Kızılca


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com