M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

KAZANCI NAHİYESİ VE KAZANCILILARIN EĞİTİM VE MESLEK ÖNCÜLERİ            Kazancı ve Kazancılılar için “eğitim, aydınlanma, okuyup adam olma“ olayları, kavramları (hedefleri) Taşeli yöresinin tüm insanları için geçerli olduğu üzere, bir olay olmaktan çıkarak, zamana, coğrafi  ulaşım güçlüklerine, cahilliğe, ekonomik sorunlara, mesafelere karşı verilmesi zorunlu  bir takım çabalar silsilesi,  serüvenler manzumesi ve hatta, bir savaşlar yumağı şeklinde yaşanmış olan bir faaliyet olmuştur. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, Göksu Irmağının güneyinde kalan 11 köyün (Karşıyaka) merkezi konumunda  Nahiye (Bucak) olan Kazancı’da  1924 yılında ilkokul açılarak  eski yazı (Arapça) olarak  eğitim başlamıştır. Eğitmen (Kurucu Müdür/Öğretmen) olarak Ermenekli Merhum Sami ÖZTAŞ atanmış olup, Başöğretmen ATATÜRK önderliğinde gerçekleştirilen Harf Devrimi sonrası yeni yazı/ Türkçe eğitime 1928 yılında  geçilmiştir.
            Öğretmen Sami ÖZTAŞ 1924 yılında başladığı öğretmenliğe aralıksız olarak 1948 yılına kadar devam etmiş, ilk okuttuğu çocukların çocuklarını da eğitmiştir. Kazancılılar için efsane eğitimci olarak kabul edilen Sami ÖZTAŞ’ın resimleri ilkokul ve kahvehanelerde yıllarca asılı kalmış, öğrencilerinin saygısı ve duaları ömürleri boyunca sürmüştür. Nihayet, 1948 yılında kendisinin öğrencisi ve İvriz’e gönderdiği  Dede UĞUZ öğretmen olarak Kazancı İlkokuluna atandığında Ermenek merkeze tayin olmuştur. Ayrıca, oğlu merhum eğitimci Ünal ÖZTAŞ, Ermenek Ortaokulunda Kazancılı öğrencilerin coğrafya öğretmeni olmuştur.
            Kazancı İlkokulunu bitiren öğrencilerin yatılı meslek okulları  ile ortaokul, lise eğitimlerine devam etmelerine imkanları olmamıştır. Nihayet, 1941 yılında Konya/Ereğli İvriz Köy Enstitüsü 1941 yılında eğitime başladığında zamanın Kazancı muhtarı olan Hüseyin GÜZEL’in oğlu Mehmet GÜZEL, öğretmeni Sami ÖZTAŞ’ın gayretleriyle İvriz’e gönderilebilmiştir. Bu merkezde 3 yıl eğitim gören öğrenci salık sınıfına ayrılarak Eskişehir /Çifteler Salık Okuluna intikal ettirilmiş, burada 2 daha eğitim gördükten sonra  sağlık memuru olarak mezun olmuş, Halimiye (Göktepe),  Kazancı, Ermenek ve Karaman merkezlerinde uzun yıllar yöre insanına hizmet etmiştir. İşte, ilkokul sonrası eğitime devam edebilen ve   ilk devlet memuru olan merhum Sağlık Memuru Mehmet GÜZEL, Kazancı ve Kazancılılar için eğitim ve meslek öncülerinin başında yer alır. Sonrası yıllarda sağlık memuru  eğitimi alarak yıllarca yöre insanına hizmet veren sağlıkçı Ali UĞUZ ve sağlıkçı Hasan Ali GÜZEL’i öncülerimiz olarak anıyoruz.
            Kazancı İlkokulunu 1942 yılında bitiren öğrencilerin arasında öğretmen Sami ÖZTAŞ tarafından seçilen Sami TUNCA, İbrahim TÜRKER ve Dede UĞUZ İvriz Köy Enstitüsüne gönderilmiş, bin bir güçlüklerle bu okulda eğitimlerini tamamlayan bu üç eğitim öncüsünden Dede UĞUZ öğretmen olarak Kazancıya atanmış ve kendisini okutan öğretmenle aynı okulda  görev yapma mutluluğu yaşamıştır. Fakat genç yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak vefat etmiştir.
Öğretmen Sami TUNCA, Kazancı, Muzvadı, Ereğli ve İstanbul’da öğretmenlik, okul müdürlüğü, yöneticilik yapmış emekli olduktan sonrada eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Eğitimci, yazar –şair olarak ilk kitap yazan, ilk Kazancı şiiri yazan, hayatının sonuna kadar bu faaliyetlerini sürdüren,  öncülük etmiş bir Kazancılıdır. Hayat hikayesi “Eğitimci Sami Tunca Anısına”  başlıklı yazıyla yayınlanmıştır.
Öğretmen İbrahim TÜRKER, Karaman yakınlarındaki Mandasun köyünde göreve başlamış, kısa süre sonra okulundan çağrılarak, üstün dereceli mezuniyeti nedeniyle Ankara Gazi Eğitim Enstitüsüne çağrıldığını öğrenerek Ankara’ya intikal etmiştir. Bu merkezden mezun olan öğretmenimiz Silvan, Maraş dahil liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Merkezine atanmıştır. Bu dönemde Ankara Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlığa da başlamıştır. Almanya Eğitim Ateşliğine atanmış ve görevdeki başarıları nedeniyle Alman yetkililerinin isteği üzerine,  emekliliği sonrasında  Türk çocuklarının eğitiminde görev yapmak üzere Almanya memuru olmuş ve 15 yıl süreyle bu görevi Almanya’da sürdürmüştür. Yaş sınırından ikinci kez emekli olan İbrahim TÜRKER, Alman Cumhurbaşkanı imzalı takdir belgesi ve altın  madalya  verilerek  ülkesine uğurlanmıştır. İzmir /Karşıyaka ilçesine yerleşen eğitimci-avukat öncümüz ikinci mesleği olan avukatlıkta 40 yılı doldurunca  İzmir Barosunda ödüllendirilmiştir. Birçok konuda öncümüz olan İbrahim TÜRKER, yurt dışında devlet memuru olarak görev yapan ilk  Kazancılıdır. Bu eğitim ve meslek öncüsünün hayat hikayesi “Sıradışı Başarı Öyküsü”   başlığıyla ve  7 bölümlük  yazı dizisiyle yayınlanmıştır.
Kazancı ilkokulunu bitiren ve İvriz’de eğitimine devam ederek öğretmen olan, yöremiz insanına yıllarca eğitim veren merhum Kiraz ÇETİN (Demircan) Kazancının ilk bayan devlet memuru ve öğrenmen olarak eğitim ve meslek öncülerimiz arasında ayrı bir yer edinmiştir. Zamanın her türlü zorluğuna karşı mücadele vererek öğretmen olabilmek bir kız öğrenci için kafdağının arkasında olan erişilmez bir hedeftir. Taşeli yöremizden zamanın şartlarına karşı direnerek eğitimlerini tamamlayıp öğretmen veya memur olabilmiş az sayıda bayan bulunmaktadır. Uğurlu köyünden merhum Prof. Ayşe BAYSAL  öncülerden biridir.
Kazancı ilkokulunu bitirerek 1940 ve 1950’liğ yıllarda İvriz’de eğitim gören, yöremiz insanının aydınlanması, çağdaş medeniyete ulaşma yolunda ilerlemesi ve kalkınmasına katkıda bulunan diğer eğitim ve meslek öncülerimiz Abdullah ERDEM, Mustafa ZENGİN, Durmuş ÇETİN, Hüsamettin ERDEM, genç yaşta vefat eden Veli KAYACIK  ve İbrahim AYGÜN hocalarımızı  saygıyla anıyoruz. Merhum Hüsamettin ERDEM’in 16 yıl boyunca Ermenek İlk Öğretim Müdürlüğü yaptığını, bu zaman içinde  defalarca  Kaymakam vekilliği görevi üstlendiğini, yöremizin eğitimine direkt katkı sağladığını, Kazancı Belediye Başkanlığı da yaptığını belirtmeliyiz.
Kazancı ilkokulunu bitiren çocukların İvriz Öğretmen Okulu haricinde gidebildikleri ikinci yatılı meslek okulu  Konya / Doğanhisar Ziraat Okulu olmuştur. Bu merkeze gidebilenler mezuniyet sonra Ziraatçi, Bankacı, Polis, Tapucu, Kooperatifci mesleğinin öncüleri olmuşlardır. Bunlar,  ziraatçi  Ali GÜRBÜZ, bankacı Halil YILMAZ, polis şefi Hüseyin ERDEM, kooperatifçi  Mustafa KORKMAZ ve  İbrahim TAŞTEKİN, polis  İbrahim TOKSOY, tapu müdürü Tahsin TOMBUL  olmuşlardır.
 Ayrıca, zamanın şartlarına katlanarak polis olan ve bir dönem merhum İsmet İNÖNÜ’nün korumalığını yapan Polis  Mustafa AKINCI ve Kayseri Askeri okuluna  giderek ilk rütbeli Askeri (TSK) personeli olan  Kore Gazisi Emekli Başçavuş Mustafa CAN öncülerimizi de anmalıyız.
Kazancılı gençlerin  1940’lı yıllarda yatılı meslek okulları dışındaki ortaokul ve lise eğitimi  ile üniversite eğitim almaları bir hayaldi. Çünkü bu dönemlerde  en yakın ortaokul ve lise Karaman, Mersin, Konya  başta olmak üzere uzak şehir merkezlerindeydi. Nitekim ilkokul sonrası   ortaokul ve liseyi okuyabilen ilk öğrencilerimiz Konya okullarında okuyan Ali KOÇAŞ (Efendi)  ve Mersin  Fethi  ERDEM olmuşlardır.
 Emekli Hâkim Ali KOÇAŞ, ortaokul ve liseyi Konya’da okuduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirerek hâkim olmuş, Gülnar ilçesinde başlayan hakimlik görevi bir çok ilde devam ettikten sonra emekli olmuş ve son yıllarını Anamur’da geçirmiştir. Kendisi nezaket, hoşgörü ve görgü kurallarını uygulama konusunda çok hassas davrandığından “Efendi “ lakabıyla anılmıştır. Kazancının ilk lise, üniversite mezunu, ilk hukukçusu ve hakimi olarak öncülerin başında yer almıştır. Hakim Ali KOÇAŞ’ın Konya Lisesinde okuduğu yıllarda,  Ermenekli sınıf arkadaşlarıyla çektirmiş olduğu tarihi resimde, Mümin Köksoy, İbrahim Ceylan, Adnan Göksu, İlhan Gür, Memduh Kıcıman ve Selçuk Özkan gibi sonradan ünlü olmuş kişiyle birlikte olduğunu anlıyoruz.
 Bu öncümüzün yakın akrabası olan merhum Fethi ERDEM mersin eğitiminden sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve Mersin ilinde uzun yıllar avukatlık yapmış bir öncümüzdür. Hepsini rahmetle ve saygıyla anıyoruz.
Kazancı ilkokulu, Ermenek ortaokulu ve Maliye Meslek Okulu mezuniyeti sonrasında İstanbul merkezde uzun yıllar vergi memuru, şefi ve amir olarak görev yapan Sayın Sinan ÇELEBİ  meslek ve başarılarıyla öncülük etmiş bir Kazancılıdır. Nitekim meslek başarıları, dürüstlüğü ve çalışkanlığı sonunda her bulunduğu yerde iz bırakmış, İstanbul Defterdarlığında Gelir Müdürü makamında  görev yapmış  değerli  bir meslek ve makam  öncüsüdür.
Kazancılıların orta kuşak eğitim ve meslek öcülerinden Naci SÖZEN, Hava Harp Okulundan  1972 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olmuş, İzmir Temel Meslek Eğitimi sonrasında  Konya, İskenderun ve Ankara merkezlerindeki karargah, eğitim merkezi ve birliklerde  fiili 34 yıl hizmet yürütmüş, Genel Kurmay Karargahı Şube Müdürlüğünden  Hava Kıdemli Albay  rütbesiyle emekli olmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Naci SÖZEN, 2000 yılında Ankara’da başlamış olduğu avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Emekli Albay Naci SÖZEN, NATO Karargahı  (Bürüksel) ile diğer NATO ülkeleri (ABD, Kanada, Fransa, Hollanda), Avrupa Teknoloji Araştırma Organizasyonu  ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında (Ukrayna, Gürcistan ve İsrail) diğer ülkelerde kısa süreli görevler yapmış, önemli savunma projelerinde  sorumluluk  almıştır.
Kazancının ilk doktoru olan Kürşat ERDEM, Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesinden doktor olarak mezun olduktan sonra Uzmanlık Eğitimiyle Operatör (Cerrah) Doktor olarak ve uzun yıllar başhekim olarak hizmet etmiş, yöre insanına   tıp konusunda eğitim ve meslek öncülüğü yapmıştır.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirerek muhtelif ilçelerde Kaymakam olarak görev yapan, mülkiye müfettişliği görevlerinde ve Bakan müsteşarlığında bulunan Hacı Mehmet SONGUR da Kazancılılar için  eğitim ve meslek öncülerindendir.
Kazancılıların  eğitim ve meslek öncüsü listesinde, halen Tuğgeneral olarak tugay komutanlığı yapmakta olan emekli Tapu Müdürü Tahsin TOMBUL oğlu Aykut TOBUL da yer almış bulunmaktadır. Kara Harp okulundan Teğmen olarak mezun olduktan sora, Topçu Okulunu bitiren ve birçok birlikte başarılı görevler yürüten, Kıdemli Albay rütbesindeyken Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Aykut TOMBUL, Polatlı Topçu Oklu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, İstanbul 1. Ordu Komutanlığında Daire Başkanlı görevlerinde bulunmuştur.
Kazancılılar için siyasi faaliyetler, siyaset ve  yönetim konularında öncülük etmiş insanlardan da bahsetmeden geçemeyiz. Kazancı siyaset yaşamının ilk ve  iz bırakmış temsilcisi Hacı Muhtar namıyla tanınan merhum Hasan ERDEM olmuştur. Tek partili dönemlerin yaşandığı 193 ve 1940’lı yıllarda değişik sürelerle Kazancı muhtarı olarak görev yapmış olan Hasan ERDEM, siyasetin ilk temsilcisi sıfatıyla anılmış, Ermenek ilçesinin siyasetine de önemli katkıları olmuştur. Ayrıca, Hacı Muhtar Hasan ERDEM, Ermenek’in efsane Belediye Başkanı merhum Emin Hami KOÇAŞ ile birlikte İl Genel Meclisi üyeliği yapmıştır. Bu iki öncü ve ünlü kişi bin bir güçlüklerle Konya gelirler, il merkezinde siyasetin belirlenmesine çok önemli katkılar yaparlardı. Bu ekip Konya da çok yüksek seviyede kabul görmekte, Konya valisi emrindeki iki binek aracının birini kendisi kullanırken, diğerini Ermenek ekibine tahsis ediyordu. Çok partili döneme geçildikten sonra Demokrat Parti iktidarı süresince Kazancı muhtarlığı yapmış olan Nail GÜRBÜZ de Menderes döneminin Kazancı siyaseti öncülüğünü yapmış olup,  muhtarlık döneminin hizmet vermiş  diğer öncü muhtarları Hüseyin GÜZEL, Hüseyin GÜRBÜZ, Mehmet Ali  GÜZEL olmuşlardır.
 Cumhuriyetin ilanıyla birlikte  ülkemizde başlatılan eğitim ve aydınlanma seferberliği döneminde, Kazancılılara  örnek teşkil etmiş ve mesleklere emek vermiş olan eğitim ve meslek öncülerimizin  izinden giden  Kazancılı gençler,  her konuda eğitim almayı ve meslek mensubu olmayı başarmış, yurdumuzun her köşesinde milletine hizmet vermiş, dünyanın dört köşesine dağılarak çalışmayı başarmışlardır. Gelecek kuşakların daha ileriye gitmeleri  ve  başarılara ulaşmalarını diliyoruz.
Derleyen: Av. Naci SÖZEN, (Em. Hv.  Kd. Alb.)


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com