M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
...
Facebookta Paylaş

KARAMANOĞULLARI SOY AĞACI


Karamanoğulları Hakkında Üç Önemli Soy Ağacı

Karamanoğulları Hanedanının beylik yapmış 13 üyesi vardır.
220 yıl süren (1256 – 1276) Karamanoğlu Devletin beylerinin ve soylarının görev ve ölümlerini gösteren tabloyu incelemenize arz ediyorum.

Aşağıdaki üç soy ağacında vazifem sadece çevirmek olmuştur. Tek müdahalem Karaman Bey ölüm yılıdır ki aslında da göreceğiniz gibi (h. 678? ) soru işaretliydi. Karşılığı olan M. 1280 yılı ise yanlışlığı aşikâr bir rakamdı.

1- Karamanoğulları

Larende, Sivas, Konya, Karaman, Ermenek…

1- Kerimüddin Karaman Bey Nure oğlu (Ö. H 662 / 1264)  Yıl H 654 / 1257
2- Birinci Mehmet, Karaman oğlu H 660 / 1262
3- Bedreddin Mahmut, Karaman oğlu H 677 / 1279
4- Burhaneddin Musa, Mahmut oğlu H 740 / 1340
5- Fahreddin Ahmet, İbrahim oğlu (Ö. H 750 / 1350
6- Şemseddin, İbrahim oğlu, H 750 / 1350
7- Alaeddin Halil, Mahmut oğlu (Ö. H 793 / 1391Yıl h 753 / 1353
8- Alaeddin, Halil oğlu H. 783 / 1382
9- İkinci Mehmet, Alaeddin oğlu, (birinci sefer) h. 793 / 1392
H. 823 / 1421yılında Mısır yönetimi azletti, h. 827 / 1424 yılı Antalya kuşatması sırasında öldü. 
Mısır Başkanlığı h. 824 – 833 / 1421 – 1430
İkinci Mehmet (İkinci sefer) h. 834 / 1431
10- Alaeddin Ali, Alaeddin oğlu h. 837 / 1434
11- Taceddin İbrahim, ikinci Mehmet oğlu (Ö. H. 868 / 1464 yıl h. 837 / 1434
12- İshak, İbrahim oğlu h. 868 / 1464
13- Pir Ahmet, İbrahim oğlu (ö. 880 / 1476 Tarsus)
H 874’ten (1470) beri kardeşi Kasım ile beraberdi.
Osmanlı egemenliği H 888 / 1484

2- Karamanoğulları Soyu

Sadeddin

Nure (Nureddin) Sofi

Bunsuz (Oncusuz Halil Edhem kaydı, Düvel-i İslamiye)
Kerimüddin Karaman

1- Kerimüddin Karaman
2- Birinci Mehmet, 2. Keykavus oğlu Siyavuş’u (Cimri) 10 Zilhicce 674 / 26 Mayıs 1276 tarihinde destekleyerek Konya tahtına oturttu. Keykavus’un kızıyla evlendi. 675 / 1277 öldü.
3- Bedreddin Mahmud

Bedreddin Mahmut
4- Burhaneddin Musa
7- Alaeddin Halil
İbrahim

Burhaneddin Musa
Dürrühand Hatun (Ö. 813 / 1411

İbrahim
6- Şemseddin (Ö. 753 / 1353)
5- Fahreddin Ahmed (Ö. 750 / 1450)


7- Alaeddin Halil 1. Murat kızı Sultan Hatunla evlendi, Hasan adında bir oğlu oldu.
Seyfeddin Süleyman
Hızır
İshak (Düvel-i İslamiye Halil Edhem: İshakın iki oğlu vardı: Gıyaseddin Çelebi ve Emirşah Çelebi
8- Alaeddin (Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultanla evlendi)

8- Alaeddin
9- 2. Mehmet
10- Alaeddin Ali

9- 2. Mehmet
11- İbrahim
Halil
Ali (H 837 / 1434 Antalya’da Osmanlılara esir düştü)
İsa (1. Bayezid oğlu 1. Mehmet’in kızıyla evlendi)
Mustafa (Ö 833/ 1430)
Karaman (H 876 / 1472 Edirne’ye defnedildi)


11- İbrahim
12- İshak (H 892 / 1472)
13- Pir Ahmet
Kasım (Ö. 888 / 1484) Mahmut Çelebi adlı oğlu (892 / 1488)
Alaeddin (Ö. 870 / 1466)
Karaman
Nure Sofi
Süleyman

13- Pir Ahmet
Halime Hatun (Ö. 914 / 1509)

(1 ve 2. Soyağacı için kaynak: Mucemü’l-Ensab ve Üserâtü’l-Hâkime fi’t-Tarihi’l-İslami s. 236, Müsteşrik Zambaur)

3- Nure Sofi Evladını Veren Bir Osmanlı Arşiv Kaydı

Asl-ı evlad-ı Karaman Cedd-i A’lâ Nure Sofi
Veled-i o (onun çocuğu) Karaman Bey
Veled-i o Mahmut Bey
Veled-i o Halil Bey mezkûr Halil Beyin beş oğlu vardır.
Aliyüddin evvelki oğludur ve püsr-ü o (onun oğlu) Mehmet Bey ve püsr-ü o İbrahim Bey ve püsr-ü o Kasım Bey munkatı’
İkinci oğlu Efendi Bey ve püsr-ü o Hafız Bey ve püsr-ü o Mirza Bey ve püsr-ü o Şah Mehmet Bey bende-i padişah
Üçüncü oğlu Hızır Bey püsr-ü o Mecnun Bey munkatıun bih (soy onunla kesik)
Dördüncü oğlu Süleyman Bey munkatıun bih
Beşinci oğlu Kasım Bey mezkûr Kasım Bey evladından bir kimse iki oğluyla Mısırda mütemekkinlerdir.

(Kaynak: C. Osmanlı Arşivleri: TSMA –E 74852)

Mükremin KIZILCAYAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com