M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

ADANA SALNAMESİ 10/2. SAYI 1312 – 1895'TE ERMENEK VE NEVAHİ


Ermenek; sancak merkezi Silifke’nin kuzeybatısında, 36 saat uzakta, Merkezi olan Ermenek kazasıyla Nevahi nahiyesini içine alan dağlık, taşlık bir yer olup Göksu nehrinin üstünde yer alır.
Halkı genelde Müslüman olup 24 cami, 62 mescit, 1 Mevlevihane, 6 medrese, 64 çeşme, 2 han, 2 hamam, 12 değirmen, 315 dükkân, 12 fırın, 1 Redif deposu, 62 çocuk mektebi, 2980 bağ, 20 bahçe, 1 Rüştiye – Ortaokul ve 1 kütüphane vardır.
Ermenek kazası her ne kadar kayalık ise de Cenab-ı Hak bu memlekete bol miktarda su verdiğinden halk bu sularla bahçelerini ve tarlalarını ihya ederek her türlü sebze ve meyve yetiştirilirse de ulaşım güçlüğü ve sahillerin uzaklığından dolayı tarım ürünlerinin çokluğundan hakkıyla istifade edilememektedir.

Yetiştirilen ürünler ancak kendilerine yeter derecededir. Mevcut el sanatları yerel ihtiyaçlara kâfidir.
Ermenek kasabasının kuzey tarafını baştanbaşa 250 (iki yüz elli) metreden fazla irtifada devasa kaya kuşatmış olup bu kayaların içinde Makedonyalı ve Romalılara ait olduğu sanılan pek çok mezar ve suyolları bulunmaktadır.
Kasaba, Göksu nehri vadisine doğru inen sırtın karşısında kurulmuş olup doğu, batı ve güneyi tamamen bağ ve bahçelerle kuşatılmış olduğundan basamak basamak muhteşem bir güzel manzara arz eder.
Buraya üç saat mesafede Göksu üzerindeki Görmeli adındaki köprünün uzunluğu 100, genişliği 8 zira olup tek kemerli olmasına rağmen oldukça yüksek ve enfes bir mimari zarafet arz eden bir eserdir.
Ermenek kazası 26206 (yirmi altı bin iki yüz altı) nüfusu barındırıp bunlardan 26147’si Müslüman, 59’u Hristiyan’dır.
Ermenek İdarecileri
Kaymakam Mustafa Hulusi Efendi
Naip Mehmet Şefik Efendi Devriye Müderrisi
Müftü: Mehmet Ayni Efendi A 4 M 5
Mal Müdürü: Hüseyin Hüsnü Efendi
Mal Müdürü Yardımcısı: Hafız Mustafa Efendi
Tahrirat Kâtibi: Nuri Efendi
İdare Meclisi Heyeti
Başkan: Kaymakam Efendi
Doğal üyeler:
Naip Efendi
Mal Müdürü Efendi
Müftü Efendi
Kâtip
Seçilmiş üyeler:
Hacı Ahmet Efendi Salise
Mehmet Emin Efendi
Hacı Mehmet Efendi
Reşit Efendi
Nuri Efendi
Mal Kalemi
Mal Müdürü: Hüseyin Hüsnü Efendi
Mal Müdürü Yardımcısı: Tahir Efendi
Sandık Emini: Mehmet Ali Efendi
Nahiye Mal Kâtibi: Mehmet Cevdet Efendi
Nüfus Dairesi
Memur: Hacı Süleyman Lütfi Efendi
Kâtip Mehmet Nuri Efendi
Şer’iyye Mahkemesi Kâtibi Muhiddin Efendi
Bidayet Mahkemesi
Başkan: Naip Efendi
Aza: Kamil Efendi
Diğer aza: Said Efendi
Memurlar ve Yazıcıları:
Başkâtip: Ahmet Efendi
İkinci Kâtip: Ali Rıza Efendi
Sorgulama yardımcısı: Kamil Efendi
Mübaşir: iki kişi
Tapu Kalemi
Tapu Kâtibi Mustafa Efendi
Yoklama Kâtibi Ömer Efendi
Belediye Dairesi
Başkan: Rıza Efendi
Aza: Hacı Mehmet Efendi
Aza: Osman Ağa
Aza: Hacı Abdullah Ağa
Aza: Hacı Hafız Efendi
Ziraat Bankası Şubesi
Başkan: Kamil Efendi
Muhasebe Kâtibi: Hikmet Bey
Aza: Nuri Efendi
Aza: Müftü Zade Reşit Efendi
Aza: Ziyaeddin Zade Osman Efendi
Aza: Osman Ağa
Zabıta Dairesi
Memur Vekili Ahmet Çavuş
Piyade Çavuşu: Mustafa
Neferler 28
Nevahi müdürü: İbrahim Efendi
Reji (Tekel) Dairesi
Memur Ahmet Bey, Salise
Kâtip Rıza Efendi
Rüştiye Mektebi
Birinci öğretmen: Abdullah Hulusi Efendi Edirne Müderrisi
İkinci Öğretmen: İdris Efendi
Hat Öğretmeni: Kamil Efendi
Telgraf ve Posta İdaresi
Posta ve telgraf müdürü: Ahmet Efendi
Süvari Çavuşu: Hidayet Ağa
Yazıları ileten: Ali Ağa
Orman İdaresi
Memur Hacı Hasan Efendi
Piyade Korucusu Eyüp Ağa
(1312 – 1895 Adana Salnamesi 10/2. Sayı, sayfa 61 – 65 ve 192 – 197 arası)
Mükremin KIZILCA

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com