M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

DÜŞÜNÜR, YAZAR, GAZETECİLER, KARACA OĞLAN, HAKKINDA NE DEDİLER?

              İhsan Hınçer:”Türk Folklor Araştırmaları”dergisi sahibi ünlü yazar rahmetli İhsan Hınçer (287) sayılı dergisinde şu bilgileri sunar.”Karacaoğlan hakkında ilk ve yaygın neşriyat 1920 yılından sonra başlamıştır. Bu konuda önder,1 Kasım1960 nde yılında 73 yaşında ölen Ali Rıza Yalgın dır. İlköğretim müfettişi iken Ermenek İlçesi’nin köylerine görevi dolayısı ile gittiği zamanToroslar’ın eteğindeki köylerde Karaca Oğlan’ın şiirlerinin sazla çalınıp, okunduğunu görmüş, Taşeli’nde bunları tespit ederek, halktan derlediği, şiirleri Konya’da çıkan Babalık Gazetesi’nde 18.07.1922 yılı yayınlamıştır.”    

                İbrahim Ceylan: (Ankara Tıp Fakültesi’nde Profesör) İbrahim Ceylan 1975 yılı Marmara otelinde yapılan Ermenekliler gecesinde konuklara şöyle seslenir: Karaca Oğlan Taşeli’nde doğup büyümüştür. Hayatının büyük bir kısmını Ermenek ve çevresinde yaşayan bir halk ve hak şairidir. Koyun, kuzu, keçi, oğlak, süt, yoğurt, kaymak,15. yüzyıldan günümüze kadar Barçın yaylası ve diğer yaylalarımızda gerçek hayattır. Elde bulunan cönkler, belgeler, yer adları, yöremizle ilgili Karaca Oğlan şiirleri sözümüzü doğrular. Taşeli’ne tekerlek gereği gibi değmediğinden araştırma yapanlar bizim bölgemize gelememişlerdir.

                Bu halk şairimiz Karaca Oğlan’ı yıllarca gündeme getirerek gün ışığına çıkmasına sebep olan Mustafa Ertaş’a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Dostlarım Karaca Oğlan’a sahip çıkınız.”diye sözünü bitirir  

                Mehmet Çınarlı: (Anayasa mahkemesi üyesi, şair) Karaca Oğlan gibi bir, şahin, olsa olsa Ermenek’in dağlarında, yaylalarında yuvayaparder.

 Saadeddin Nüshet Ergün:(Konya Lisesi’nde edebiyat öğretmeni) 1927 yılında yayınladığı Karaca Oğlan kitabında, “Karaca Oğlan’ın kendi çevresinde yetişmiş olduğunu iddia eden yerlerden, Ermenek gibi şehirler vardır.”diye yazar.

    İrfan Ünver Nasrattınoğlu (folklorcu, yazar,“Karacaoğlan, Türkmen yöresi Taşeli’nden uzaklaştığı vakit sudan çıkmış balığa dönmüş ve en kısa yoldan Yörük yaylası, Barçın’a gelmiştir. Karaca Oğlan o yerlerin çocuğudur.

                Halit Bardakçı: Karaca Oğlan şuralı veya buralı olmaktan ziyade Ermeneklidir. Şu da bir gerçektir ki Toroslar, Ermenek,Taşeli ve onun en güzel yaylası Barçın anayurtluk, yaylalık etmiştir.(Bütün yönleriyle Ermenek1976) 

               Mevlüt Kaplan: Karaca Oğlan, konargöçer bir Yörük, bir Türkmen’dir, Yerleşik hayata geçmiş, bu ozanımız Taşeli’nin çocuğudur” diye yazar.

               Hasan Şimşek:(gazeteci yazar) 07 Mayıs 2015 tarihli, Yeşil Ermenek ile Sarıveliler Postası gazetelerindeki köşe yazısında özetle şöyle yazar. ”Âşık edebiyatına vucud veren, dilindeki yalınlık, ahenk güzelliği, kendine özgü anlatım, canlı ve içten söyleyiş gücüyle bildiğimiz, bizim toprakların çocuğu-Karaca Oğlan şiirlerinin ilk defa Konya da Babalık gazetesinde yayınlanması-tesadüfü olamaz. Bu şiirlerle, yöre dili (Taşeli) karşılaştırılın ca Karacaoğlan’ın bizim topraklarda yaşadığı daha da netleşecektir. Sayın Ertaş,40 yıldır Karaca Oğlan bizdedir diye yazar. Taşelili şairlerimizden, Mehmet Çınarlı, Ali Gündüz Gürgen, Fil Ahmet, Ahmet Tufan Şentürk, Mehmet Zeki Akdağ, Sami Tunca, Ahmet Onbaşı ve bazı entelektüellerimiz Karaca Oğlan’ın yaşamının büyük bir kısmını bizim topraklarımızda, Orta Toroslarda geçirdiği kanaati ve bulgusu hâkim. Yine mezarının 2013 yılında Başdere (Sarıveliler)Ulu cami bahçesinde bulunması yöreye ayrı bir heyecan vermiştir” diye yazar.

Ahmet Özdemir:((Araştırmacı yazar)Yesevi dergisindeki yazısında, şunları yazar.Taşeli’nde gençliğe adım atan her delikanlı bir parça Karac’Oğlan’dır. Bu Karaca Oğlan’ın türküleri, Yunus’un ilahileri ile büyüdüklerinden kaynaklanmaktadır “der.

Seyit Küçük Bezirci:(Folklorcu yazar)Köşe yazısında ”Mustafa Ertaş’ı ((40) yıldır tanırım Karacaoğlan’ın Taşeli’in de yetiştiğinin bilincinde. Şek ve şüphe yok Karacaoğlan, O toprakların çocuğu dur” der.

Hanefi Aytekin:“(Araştırmacı yazar)Karaca Oğlan’ın Taşeli yöresinin insanı olduğu kaynaklar, gerçekler gözümüzün önüne seriliyor.” diye bildirir.

Panos Özararat:(Yazar şair)Rahmetli Konya doğumludur.(D.1917-Ö.1985) Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Çevresinde çok sevilen Panos 20 Nisan 1975 Yılı Ankara da yapılan” uluslararası Karaca Oğlan Semineri”ne

Karac’Oğlan şiiri ile katılmıştır.25.04.1975 tarihli Yeni Konya gazetesinde yayınlanan bu Karaca Oğlan şiirinden Panos’un Taşeli’ni içine alan iki dörtlüğünü Okuyucularımıza sunuyoruz. Taşeli’nin merkezinde Ermenek, Sarıveliler, Başyayla İlçeleri vardır.

Bülbülün şakıyan, dillerindesin,

TAŞELİ’nin açan, güllerindesin,

Sazların inleyen, tellerindesin,

Kudretten sürmeli, gözlerde varsın.

                                                               Panos’um diyecek sözüm bitmiyor,

                                                               Arı Türkçesine,”lam-cim”katmıyor,

                                                               Seni tarif için gücüm yetmiyor,

                                                               Yediden yetmişe, bizlerde varsın.

                                                               Panos: 29 Nisan 1975 –Konya

Mehmet Şimşek:(Araştırmacı yazar) 4 Mayıs 2015 tarihli Telgraf gazetesindeki yazısında” Karaca Oğlan, Başdere’nin, medarı, iftiharıdır. OrtaToroslarda, Taşeli Karaca Oğlan’ın doğup büyüdüğü yerlerdir”diye yazısına devam eder.

           Ahmet Tufan Şentürk:(Şair yazar)“Torosların Türküsü  “adlı kitabının (1)ci sayfasındaki şiirlerinin bir bölümünü aldığım dizelerinde Karaca Oğlan’la ilgili şöyle seslenir:

Bir ses yankılanıyorsa, şu dağlarda,

O ses,

Ya çobanın sesi, ya benim sesim!

Bir içli türkü söyleniyorsa Toroslarda,

Söyleyen:

Ya Karaca Oğlan’dır, ya dertli Kerem…

Bir söz ediliyorsa, aşk üstüne, sevda üstüne,

O sözü eden:

Ya Karaca Oğlan’dır, ya da ben…

                               Ahmet Tufan ŞENTÜRK

              Ali Yıldız, Araştırmacı yazar Gazi paşa Tarihi, yazarı: s.339 dan343, sayfaların “da “Taşeli’nin Karaca Oğlanı” başlıklı yazısında şunları yazar. ”Karaca Oğlan Taşeli’nin dışa vuran duygu selidir, Karaca Oğlan’ın gidemediği yerlere şiirleri gitmiştir. Sürgün edilen Türkmenler oralarda gittikleri ülkelere saf Türkmen Türkçesini götürmüşlerdir. ”Ali Yıldız ”Sarnıçlar Seyahatnamesi” adlı büyük eserinin 42-43-44 sayfalarında özetle şöyle yazar: Karaca Oğlan güzellere olan hasretini  çiçeklere, sulara,   okumuş, pınarlar ve çeşmeler, den göndermeler yapmıştır. Ertaş hoca artık ülke çapında bir Karaca Oğlan uzmanıdır . Elindeki tarihi kaynakları, cönkleri, canlı kaynakları, incelediğimizde gördük ki “izdüşümünü O’nun kadar yerine oturtan birisi yoktur. Karaca oğlan Taşeli, Orta Toroslarda doğup, yaşadığını, orada, öldüğünü, söylemekle gerçekleri, dillendiriyor”

                Rahmetli Bekir Sami  Ünlü: ”Öğretmenimiz Sarıveliler  Mençek köyünden dir. Öğretmen olarak Gazipaşa’ya yerleşmiştir. Ömrü boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Gazipaşa’dan evlenmiş, ilk evlilik yıllarında okuduğu Karaca Oğlan şiirlerine eşi Sevim Ünlü Hanım “VENK” lerle cevap vermiştir.”VENK” bir çeşit gırtlak çalgısıdır. Yörükler arasında, Barçın Yaylasında gırtlak çalgısı o dönemlerde çok ünlüydü” der”

Enver Şevki Botsalı: Konya Koleji müdürüdür. Rahmetli Botsalı (3.4.5 Ekim 1973) yılı Yeni Meram gazetesindeki “Tekerleğin Değmediği Yer” de Karaca Oğlan” başlıklı köşe yazılarında özetle şunları kaydeder. ”Genellikle Taşeli’nde yediden yetmişe herkesin Karaca Oğlan gibi şiirler söyledikleri de görünür. Ermenek, Sarıveliler, Barçın Yaylasında şiir fakir halkın ekmek su gibi ihtiyacıdır. Evinde şiir, düğünde şiir, pürde gök samanda şiir, dövmeli ekmekte şiir, hem de Karaca Oğlan vari aşk konulu arı duru halk şiirleri okunur” diye yazar.

            Rahmi Ataöv: Rahmetli Gazipaşa’nın ilk belediye başkanıdır. Gazipaşa tarihinde (s.339-340-341) de şunları yazar:”Bozulmadan süre gelen gelenek, görenek, örf ve adetlerimiz arı Türkçemizin bulunduğu Taşeli, Gazipaşa, Sarıveliler, Ermenek, Başdere, Barçın yaylalarıdır. Karaca Oğlan o yörelerin çocuğudur. Oralarda doğmuş oralarda büyümüştür. Şiirleriyle Türk kültürünün unutulmaz en büyük değeridir.” der.

Mustafa ERTAŞ


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com