M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

HEY KOCA TÜRKMEN

                                 “Alanya, Anamur, Konya arası,

                                  Toroslardan eser yeli Türkmen’in

                                  Yıllar oldu kalpte gönül yarası

                                  Asya’dan geliyor dalı Türkmen’in.”

                                                                       Mustafa  Ertaş 

Taşeli ve Türkmenleri  özetleyen bu dizeler, Torosların gönül güneşi, Karac-Oğlan’ın hemşerisi Sarıveliler İlçesinin Karac-Oğlan’ı Mustafa Ertaş Hocam son olarak büyük bir emekle yazdığı “ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SES” Ermenek- Sarıveliler- Başyayla” adlı kitabını bana da gönderme zahmetinde bulunmuş. Kendisine teşekkürlerimi şu “HEY  KOCA TÜRKMEN” başlıklı yazımla bildirmek istedim.

1980 yıllarından beri Alanya ve çevremizin tarihi, folkloru, kültürü ve vatanlaşma macerası benim hep ilgimi çekmiştir. Özellikle Aksu öğretmen Okulunda başlayan edebiyat ve şiire olan ilgim, edebiyat ve hukuk fakültelerinde giderek artmıştı. Ülkemizin çeşitli yerlerinden sonra Alanya Lisesinde Müdürlük görevine başlayınca Alanya’nın sahip olduğu konumu, tarihi ve kültürel zenginliklerinin iyice farkına vardım. 1981’de “Kaygusuz Abdal ve Çevre Kültürünü Araştırma Derneği” adıyla kurduğum ilk kültür derneğini, 1992 yılında ’da 12 arkadaşımla “Alanya Kültür-Sanat ve Turizm Vakfı’”na dönüştürerek çalışmalara başladık.

Bu arada vakfımızın düzenlediği tarih ve kültür seminerlerinde tebliğ sunan birçok akademisyen, araştırmacı, şair ve yazarlar gibi, her seminerimizde bir tebliğ sunan sevgili Şair Mustafa Ertaş’ı da tanıma şansına erdim. Mustafa Ertaş, hiç şüphesiz, çoğu insana nasip olmayan, bitmez tükenmez bir sevda ile Alanya’dan Sarıveliler, Ermenek ve Başyayla’ya uzanan yörenin dağlarını, yollarını, Taşelı’nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Karac-Oğlan’ı ve dünden bugüne yaşanan sosyal olaylarını yarı şiirleştiren, yarı konuşturan bir üslup ile kaleme almış.

Uzun yıllar, yurt dışında ve yurt içinde öğretmenlik yapmış fakat doğduğu Sarıveliler kentini Ermenek ve yöresini hiç unutmamıştır. Yazılarıyla, şiirleriyle ve basınla hiç ilgisini kesmemiştir. Sarıveliler Ermenek ve çevresinin, her şeyi ile ilgilenmiş, tarihini, yollarını, dağlarını araştırmış, yetişen önemli şahsiyetleri ve halkıyla sosyal ilişkilerini sürdürmüş, yazmış, şiirleştirmiş. Özellikle büyük doğa ve aşk ozanımız Karac-Oğlan üzerine Taşeli’nde yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği yeni yeni şiirleri, cönkleri kitaplaştırmış, ilim dünyasında yeni ufuklar açmış ve aldığı ödülü hak etmiştir.

 Ayrıca hiçbir araştırmacının yapmadığı önemli bir işi yapmıştır. Sarıveliler ve çevresinde Karac-Oğlan şiirlerinde geçen yer adlarını tespit etmesi,  hele ALSAV olarak benim de ziyaret ettiğim mezarının Sarıveliler Ulucami Haziresinde keşfedilmesi önemli bir yeniliktir.

Mustafa Ertaş, Karac-Oğlan vari lirik şiirleriyle hatırı sayılır bir ozanımızdır. Ayrıca  önemli araştırmaları sonucunda “Taşel’inde Torosların Gönül Güneşi Karacoğlan” kitabını yazarak, “Karacoğlan’ı Sarıveliler İlçesine getirmiştir.” diyebilirim.

Mustafa Ertaş, son olarak bin bir emekle yazdığı “ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SES Ermenek- Sarıveliler- Başyayla” adlı kitabını kazandırmıştır.

Taşeli yöremizi anlatan “Baş Eser” özelliğinde ki bu kitap insan gücünü ve sabrını aşan, bilim adamı ve araştırmacı özverisi ve özenini gösteren bir çalışma örneğidir. Yıllarca Taşeli’nde yaptığı araştırmalarda bölgenin antik dönemine ait geniş bilgiler de verilmiş. Eti, Luvi, Frigler, Lidyalılar, Roma, Bizans antik dönemlerini inceledikten sonra Türk kavminin tarihini ve dönemlerinde yarattıkları medeniyet eserlerini okuyucuya sunmayı bilmiştir.

1071 Malazgirt Zaferiy’le birlikte Anadolu’ya akan Türkler, özellikle Anadolu Selçuklu Sultanı Büyük Alâeddin Keykubat’ın, 1221 tarihinde Alanya’yı almasından itibaren, çok sevdiği Yörük Türkmenlerini Toroslar’a yerleştirme macerasını, ülkeye yaptıklarını, Benim yazdığım:

“Her taraf kervansaray, han, hamam oldu

 Anadolu bir baştan bir başa tamam oldu

                                   Ey Ulu Keykubat sen adın gibi yücesin

                                   Hemen imar ettin ülkeyi necisin nicesin?”             

şiirini hatırlatırcasına, hiçbir noksan bırakmamıştır. Selçuklu, Karamanoğulları ve Taşeli tarihi dönemlerini bir tarihçi titizliği ile sıralamıştır. Nur Sofi liderliğinde 1228 yılından Ermenek merkez olmak üzere, Taşeli yöresini Karamanoğulları Beyliğine verdiğine dikkat çekmiş. Medeniyetlere eşiklik yapan, mavi sularıyla hayat veren sahilin kuzeyinde Toroslar arasına sıkışmış Sarıveliler ve Ermenek yerleşkelerini, yalçın kayalarını, pınarlarını, çağlayan sularını hiç birini ihmal etmeden sabırla araştırmış ve kitabına aktarmış.

“Şu Taşeli Nur Sofi’ye verildi

Düşmanların yok edildi Ermenek,

Karaman Beyliği burada kuruldu

İlk Başkenti Ermenek’tir Ermenek.

 diyen Şair Ertaş, Taşeli kitabında, bugüne kadar bilmediğimiz birçok önemli bilgileri detaylı olarak vermiştir.

Bunlardan birinde, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihinde: ”Bu günden sonra divanda dergahda barigahda, Sarayda , mecliste, meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır” fermanı ile Türk Dili ve Türkçeyi, Arapça, Farsça dillerinin boyunduruğundan kurtararak resmi devlet dili ilan ettiğini ve her yıl dil bayramı olarak kutlandığına dikkat çekmektedir.

Yine, “Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın soy kütüğünün Ermenek’te “CELAL”mahallesine dayandığını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta  Güngör ÖZDEN. Tarafından “ZÜBEYDE HANIM’ın  memleketi  ERMENEK’ten, güzel bez torbalar,içinde,getirilen,toprağın  ANIT  KABİRDE  ATATÜRK’ün,mezarına,konduğunu”  kitaba aktarmıştır.

 

“Tarihte İç-İldi şimdi Taşeli

Sancak merkeziydi bilsin Ermenek,

Firan kalesinin olsaydı dili

Neler anlatırdı neler Ermenek.”

Diyen Ertaş övmeyi hak eden Ermenek, Sarıveliler ve Taşeli’nin, Karac-Oğlan’dan sonra birçok şair, ozan yetiştirdiği ve aynı geleneği sürdürdüğüne  tanık oluyoruz. Her ileri gelenin şair ruhlu olduğunu,  edebiyat ve şiir sanatıyla uğraştığını, öğreniyoruz.  

            Ancak sayabildiğim, Fil Ahmet,  Ahmet Tufan Şentürk,  Hasan Şimşek, M. Zeki AKDAĞ, Âşık ihrakî, Hasan Rüştü, Benim Selçuk Eğitim Enstitüsünde feyz aldığım folklor dersi ÖĞRETMANİM şair ve yazar ALİ GÜNDÜZ GÜRGEN, oğlu SONAY GÜRGEN ve yine örnek aldığım, Hisar Dergisi kurucusu şair MEHMET ÇINARLI ’yı kitapta görmek beni oldukça mutlu etti.

            Yine bir taraftan şair, diğer taraftan Cumhuriyet Türkiyesi’nin önemli ve çeşitli makamlarında hizmet vermiş… Prof. Dr. İbrahim Ceylan, Prof. Dr. Tahsin Kesici, Mustafa N. Toker, Dr. Erol Sezer, Uğur Sözkesen, arkadaşım Selahattin Baysal, Vacit Atalık, Dr. Lütfi Doğan, Sami Tunca, Ahmet Alparslan, Ali Okutan,  Reşit Keskin, Habib Çalışkan, Ecz. Emin Hami Koçaş, Kur. Alb Sadi Koçaş, Osman Ertaş, Değerli hayırsever, Dr. Ahmet Keleşoğlu ve muhteşem eserleri  Dr. Mehmet Sönmez,  Ahmet Arslan…  gibi sayısız ünlü şahsiyetlerin yetiştiğini görüyoruz. Unutulmadan yine şair ruhlu bu hizmet adamlarının biyografilerini yazmak çok  güzel olmuş.

            Diğer taraftan köylü şehirli demeden birçok kişi ile konuşarak yörenin kültür ve folklorunu kaleme almış, sergilemiş olan Ertaş hocam insanların değerlerini gün ışığına çıkarmıştır.

            Mustafa ERTAŞ Hocamın, uzun yılların emeği olarak yayınlanan “ORTA TOROSLARDAN YÜKSELEN SES    Ermenek-Sarıveliler-Başyayla” kitabı, tarih, dil, kültür, sosyal hayat ve turizm araştırma “ANSİKLOPEDİ”si dir.

 

            Taşeli yöresindeki Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla yerleşkelerinin tarihi, kültürü ve folkloru üzerine tuttuğu bu aynayı kitaplaştırmasını çok önemli sayıyorum. Bir yazar, şair ve araştırmacı olarak, fazla uzatmadan, değerli hocam ve arkadaşım, yazar ve şair Mustafa Ertaş’ı bir daha kutluyor, çalışmalarının devamını içtenlikle diliyorum.

                                                           Saygılarımla 12.04.2020.

 

                                                           Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı

                                                                       Eğitimci, Yazar ve Şair

                                                                         Av. İsmail YILDIZ

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com