M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

KADİR GECESİ-2

Necati ALODALI
Bu geceyi ihya edenler,“Kadir gecesi, iman ederek ve mutlaka bağışlanacağını ümit ederek ibadet edenlerin geçmiş günahları bağışlanır” hadisi şerifi ile müjdelenirler. 365 gününü Allah’a ibadetle geçirsek yine de O’na şükrünü tam eda edemeyiz. Allah’u Teâlâ’nın rızasını kazanmaya çalışmalı, O’nun yasakladıklarından kaçınmalıyız ki işte o zaman kadre erelim.
Bu Ramazanın belki de son Ramazanımız olabileceğini unutmayalım. Leyle-i Kadir, öyle mübarek bir gecedir ki, bu ümmete özellikle bahşedilen nimetlerin en yücesidir. Kul olarak bizlere verilen nimetlerin kıymetini bilip, yaratılış gayemize uygun Cenabı Hakkı ibadet ve taatta kusur eylememek, küfran-ı nimette bulunmamak gerekir.
Kadir gecesinin faziletinden de bahsedersek sadece; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Onda bütün melekler ve Cebrail (a.s) yeryüzüne inerler” mealindeki ayet-i kerimeler ile “Kim iman edip inanarak ve sevabını (Allah’tan) bekleyerek Kadir Gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur” hadis-i şerifi, Kadir Gecesinin faziletini ifadeye kâfi gelirdi. Bu gecenin fazileti ifade ettiğimiz gibi Duhan suresinde de belirtilmekte, diğer hadis-i şeriflerde de bu gecenin üstünlüğü bildirilmektedir:
“Size Ramazan ayı gelmiştir. 0 mübarek bir aydır. Allah, O’nun orucunu sizlere farz kılmıştır. Onda semanın bütün kapıları açılır” diğer bir rivayette “Cennetin kapıları açılır” Yani Ramazan ayında ölenler için eğer oruç tutmakta iseler onlar için Cennet hazırlanır.
“0 gece yeryüzüne inen meleklerin adedi (çölün kumlarının) adedinden daha çoktur.” Ayrıca “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” ayetinden anlaşılıyor ki Kadir Gecesi, günlerin ulusu olan Cuma ve Arefe gecelerinden hatta Miraç Gecesinden de efdaldir. Kadir Gecesi’ni ihya edenlerin affa mazhar olacakları ifade edilmiştir. Ancak bu gece affedilmeyecek olanlar da vardır. İbni Abbas (r.a), Peygamberimiz (s.a.v.)in şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:
“Kadir Gecesinden, aralarında Cebrail (a.s.) ve beraberlerinde sancaklar olduğu halde “Sidre-i Münteha” sakinlerinden olan melekler yeryüzüne inerler. Fecre kadar müminlerin dualarına “âmin” derler. Şafak sökünce Cebrail (as.)
-“Ey Melekler, haydin, yolculuk vaktidir, makamlarınıza dönün” diye seslenir. Melekler de:
-Ey Cebrail Allah (c.c.) Ümmet-i Muhammed’den olan müminlere ne gibi bir ihsanda bulundu derler. Cebrail (a.s.):
-Allah (c.c.) bu gece müminlere rahmet ile nazar etti. Ümmeti Muhammed’in tamamını affeyledi ve mağfiretine nail kıldı. Yalnız Ümmet-i Muhammed’den dört sınıf kimse bu mağfiretten istifade edemediler ve affı ilahiden mahrum kaldılar, bu dört sınıf hariç, Allah’u Teâlâ bütün müminlere rahmet nazariyle baktı, onlara mağfiret buyurdu ve affetti” der. Melekler dediler ki:
-“0 dört sınıfta bulunan kimseler kimlerdir ?“ Cebrail (as.):
-“Bunlardan birincisi devamlı içki içenlerdir ki, bunlar yaptıklarını hala terk etmeyen ve bundan tövbe etmeyenlerdir,
İkincisi, anasına-babasına itaat etmeyen, onlara asi olan, onlara ihsanda bulunmayanlardır,
Üçüncüsü hısım-akraba ile alakasını kesenler,
Dördüncüsü de mümin kardeşine üç günden fazla söylemeyen onlara küs-dargın duran kimsedir” buyurdular.
Bu mübarek gecede bol bol dua etmek sünnettir. Çünkü Hz.Ayşe validemiz “Ya Resulullah! Ben Kadir Gecesine rastlarsam o gece ye mahsus bir dua var mıdır ki, ben Allah’u tealaya o dua ile yalvarayım, o gece ben ne söyleyeyim dedi. Peygamberimiz (s.a.v) de şöyle buyurdu:
-“Ya Ayşe, o geceye erersen sen şöyle dua et:
Allahümme inneke afüvvün, tühıbbü’l-afve, fa’fü anni” Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affeyle”
Bu gecelerde kaza namazı olanların borçlarını ödeme gayreti içinde olmaları hem borçlarını ödemiş; hem de geceyi ihya etmiş olmaları açısından daha uygundur.
Bu gece, Cenabı Hakkın rahmet deryasını taştığı ve yeryüzüne ulaştığı bir gecedir. Fakat her insan bu geceyi ihya etmesi ölçüsünde bu ilahi rahmetten nasibini alır. Bu gece için hiçbir gayret göstermeyen bir kimsenin ise elbette bu geceden nasibi yoktur. Gafiller, Hakkı ancak gökte ararlar; müminler Cenabı Hakkın her yerde hazır ve nazır olduğunu, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen her yerde âlemlerin Rabbi olduğunu bilirler, O’nu gönüllerde arar ve bulurlar ve kadre ererler.
Ya Rabbi, bizleri tekrar tekrar Leyle-i Kadir’e erenlerden eyle.
Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle! Varda ve darda, sevinçte ve kederde Allah diyenlerden eyle! Bizleri senden, Kuran’dan, onu tebliğ eden Resulünün ve sevdiklerinin yolundan ayırma!
- oOo -
*Bu yazım Kasım 2004’de Altınoluk dergisinde daha geniş ve dipnotlu olarak yayınlanmıştı.


YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com