M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

MUZDARİPLERİ SEVİNDİR Kİ; ÜMMETE BAYRAM OLSUN!


Herhâlde II. Dünya Savaşı bittiğinden beri insanlarda bir III. Dünya Savaşı ha başladı ha başlayacak vehmi veya düşüncesi vardı. Fakat o çapta büyük bir harp başlamıyor; bunun yerine dâimâ müslü-man memleketler işgale uğruyor, iç savaşla çalkalanıyordu. Rahatı yerinde olanlara dokunmayan yı-lan da bin yaşıyor hiç ölmüyordu.

Harb-i umumî. Adı üzerinde. Herkesi alâkadar ediyor, her ocağa ateş düşürüyor, giden ve gelmeyenler-den dolayı insanlar birbirlerini uzun süre belki hiçbir şekilde göremiyor. Korku, vehim, endişe...

Evde geçirilecek, sarılıp kucaklaşmanın mümkün olamayacağı ikinci Ramazan Bayramı. Her gün eş, dost, akraba ve arkadaşlarınızdan gelen ağır hasta ve vefat haberleri... Kendi çapında bir harb-i umumî içinde-yiz. Fakat gözle görülmeyecek kadar küçük bir düşmanla. Fakat yıllardır Suriye gibi, Yemen gibi, Rohingya gibi birçok İslâm beldesi zaten bu durumda değil miydi? Fark, umumîleşmesinde. İlâhî adâletin bir şekil-de tecellîsi âdeta.

Gönüllü olarak, bir vücudun uzuvları gibi hareket etmezseniz, başınıza gelen musîbetlerle yine şartlar birbi-rine yaklaşıyor ve kısmen de olsa benzer mahrumiyetleri, acıları, kayıpları yaşıyorsunuz.

Hâdiseyi bu şekilde okumak, mânevî çarenin «zarurîden gönüllüye» geçmek olduğunu fısıldamıyor mu?

Bayram tek başına yaşanabilecek bir mefhum değil. Şimdi evde kalırken de tevbe elbiselerine bürün. Hani hazır yemeği, her türlü ihtiyacı nasıl uzaktan sağlayıp kapına getiriyorsan, infâkı, gönül almayı, muzdaripleri sevindirmeyi de uzaktan başar!.. Kargocular sadece senin adresini bilmiyor, fukaranın adresini de bulurlar.

Muzdaripleri sevindir ki;

Ümmete Bayram Olsun!..

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; muzdaripleri sevindirmenin toplum olarak yeterince idrâk edemediğimiz ehemmiyetini âyet ve hadislerin rehberliğinde tahlil ve îzah etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Kadir Gecesi’ni İdrak ve Bayram Şahâdetnâmesi»ni tahsil etmeye çağırıyor. Saklı hazineleri ganîmet bilmeye davet ediyor.

Bu salgın zamanı; sâir zamanlarda en çok ihmal edilen müessesemizle, aile kalemizle mecburen alâkadar ol-maya sevk ediyor bizi. Her zamankinden fazla aileyle beraberiz. Bu beraberliği hangi ölçülerle zenginleştir-

meli ve fırsata dönüştürmeli? Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin Münir ARIKAN ile gerçekleş-tirdiği mülâkatın bir kısmı dergimizde.

Yazarlarımız Ramazan sonrasında kıvâmı koruyabilme telkinlerinde bulundular. Popüler kültür istîlâsı karşısında yapabileceklerimize kafa yordular. Bir değer arayışındaki insanımıza mâneviyatı gösterdi-ler. Dayanışmanın, muzdariplere yardım etmenin tarihî ve günümüzde devam eden müsbet örnekle-rini bir bir saydılar.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, tasavvuf fıkhı ve fıkıh meseleleriyle titiz ölçüler paylaşmaya devam etti.

Bir cihan harbine benzettiğimiz gibi musîbetler umumî… Fakat iki mânevî emâna dikkatimizi çekti Doç. Dr. Mustafa CANLI Hocamız.

Tarih düşürme geleneğimiz, obezite problemine karşı teşhis ve tedavi ipuçları ve gönle işleyen hikâye-ler, yolumuzu aydınlatan güzel nükteler...

Şairlerimiz bayram sevincini buruk mısralarla terennüm ettiler.

Bu savaşın galibi, hayatta kalanlar değil, insan kalanlar olacak.

Bayramınızı başlığımızla tebrik ederiz:

Muzdaripleri sevindir ki;

Ümmete Bayram Olsun!..

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com